Dlhopisy JTRE FIN.3 0,00/24 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTRE FIN.3 0,00/24

JTRE Financing 3, s.r.o. emituje šesťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu 10 000 CZK. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 2,2 mld. CZK s možnosťou navýšenia o 50 %. Výnos do splatnosti v čase emisie je 6,00 % p. a. Dlhopisy sú splatné v roku 2024.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je spoločnosť JTRE Financing 3, s.r.o., novo založená spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je spoločnosť J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED. Tá ovláda aj emitentovu sesterskú spoločnosť Park Side London Limited.
Skupina JTRE bude prostredníctvom svojich dcérskych spoločností realizovať projekt výstavby rezidenčno-administratívnej budovy v centre Londýna. Projekt bude tvoriť 163 bytových jednotiek, 87 000 m2 kancelársko-obchodných priestorov a kultúrne zariadenia v troch budovách, ktoré sú oddelené nad úrovňou terénu. Predajná fáza rezidenčných jednotiek bude zahájená v marci 2021.

Základné údaje

Názov emisie JTRE FIN.3 0,00/24
Mena emisie CZK
Dátum emisie 20. 12. 2018
Upisovacia lehota od 12. 12. 2018 až 1 rok od dátumu emisie
Celkový objem emisie 2 220 000 000 CZK s možnosťou navýšenia
Menovitá hodnota dlhopisu 10 000 CZK
Emisný kurz 70,469 %
Úročenie 6,00 % p. a.
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 20. 12. 2024
ISIN CZ0003520793
Kotácia BCPP
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

JTRE FIN.3 0,00/24 - prospekt PDF
Dlhopisy JTRE FIN.3 0,00/24 - infolist PDF