Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023

J&T Global Finance IX., s.r.o. vydáva dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 150 mil. EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2023.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

J&T Global Finance IX, s.r.o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), ktorého hlavné aktivity zastrešujú J&T BANKA, Poštová banka a ich dcérske spoločnosti. Skupina sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Emitent je plne ovládaný skupinou J&T Finance Group SA s nasledovnou vlastníckou štruktúrou: 45,05 % vlastnených Jozefom Tkáčom, 45,05 % Ivanom Jakabovičom a 9,9 % vo vlastníctve skupiny CEFC China Energy. Postavenie vlastníkov dlhopisov JTFG IX 4,00/23 je posilnené ručiteľským vyhlásením spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE.

Základné údaje

Názov emisie JTFG IX 4,00/2023
Mena emisie EUR
Dátum emisie 26. 10. 2018
Upisovacia lehota od 1. 10. 2018 do 20. 9. 2019
Celkový objem emisie 150 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,00 %
Výplata kupónu pololetně, vždy 26. 4. a 26. 10.
Dátum splatnosti 26. 10. 2023
ISIN SK4120014556
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - infolist PDF