Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTEF X 5,10/2026

J&T ENERGY FINANCING EUR X, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,10 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 60 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR X, a. s., spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je, okrem iného, taktiež vrcholným predstaviteľom spoločnosti J&T Finance Group SE. Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je financovanie investícií do energetických aktív.

Základné údaje

Názov emisie JTEF X 5,10/2026
Mena emisie EUR
Dátum emisie 6. 2. 2020
Upisovacia lehota od 31. januára 2020 do 25. januára 2021.
Celkový objem emisie 60 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,10 %
Výplata kupónu Polročne (vždy 6. 2. a 6. 8.)
Dátum splatnosti 6. 2. 2026
ISIN SK4000016689
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - infolist PDF