Navigácia

JTEF VIII 2022

J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a. s. emituje dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške  100 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota  emisie je 50 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné 30. 9. 2022. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po 30. 9. 2020 a následne ku koncu každého ďalšieho mesiaca.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a. s., spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je, okrem iného, taktiež vrcholným predstaviteľom spoločnosti J&T Finance Group SE. Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je financovanie investícií do energetických aktív.

Základné údaje

Názov emisie JTEF VIII 2022
Mena emisie EUR
Dátum emisie 30. 9. 2019
Upisovacia lehota od 23. 9. 2019 do 16. 9. 2020
Celkový objem emisie 50 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 87,000 %
Úročenie  4,75 %
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 30. 9. 2022
ISIN SK4000016028
Kotácia BCPB

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTEF VIII 2022 - infolist PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - prospekt PDF