Dlhopisy JTEF IV 2024 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTEF IV 2024

J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s., emituje šesťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške  100 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 100 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2024. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po 31. 5. 2019 a následne ku koncu každého ďalšieho mesiaca.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s., novozaložená spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je okrem iného taktiež vrcholným predstaviteľom spoločnosti J&T Finance Group SE. Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je financovanie investícií do energetických aktív.

Základné údaje

Názov emisie JTEF IV 2024
Mena emisie EUR
Dátum emisie 31. 5. 2018
Upisovacia lehota od 21. 5. 2018 do 21. 5. 2019
Celkový objem emisie 100 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 74,197 %
Úročenie 5,10 %
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 31. 5. 2024
ISIN SK4120014101
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTEF IV 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - infolist PDF