Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTEF III 4,60/2022

J&T ENERGY FINANCING EUR III, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,60 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota  emisie je 100 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2022. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť po 18. 5. 2019.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR III, a. s., novozaložená spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je  cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je okrem iného taktiež vrcholným predstaviteľom spoločnosti J&T Finance Group SE. Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je financovanie investícií do energetických aktív.

Základné údaje

Názov emisie JTEF III 4,60/2022
Mena emisie EUR
Dátum emisie 18. 5. 2018
Upisovacia lehota 18. 5. 2019
Celkový objem emisie 100 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,60 %
Výplata kupónu Polročne (18. 8. a 18. 2., 1. deň výplaty 18. február 2019)
Dátum splatnosti 18. 2. 2022
ISIN SK4120014051
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - infolist PDF