Dlhopisy JMH 5,30/2023 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JMH 5,30/2023

JOJ Media House, a.s. vydáva päťročné dlhopisy s fixnou úrokovou sadzbou vo výške 5,30 % p. a. Výplata úroku prebieha ročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie 50 000 000 EUR.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

JOJ Media House, a.s. (Emitent) je najväčšou mediálnou spoločnosťou holdingového charakteru na Slovensku. Emitent vlastní, spravuje a financuje účasti vo spoločnostiach v rámci skupiny JOJ Media House. Tieto spoločnosti podnikajú v rámci mediálnych trhov na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku a v Chorvátsku.

Základné údaje

Názov emisie JMH 5,30/2023
Mena emisie EUR
Dátum emisie 7. 8. 2018
Upisovacia lehota od 6. 8. 2018 do 31. 7. 2019
Celkový objem emisie 50 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,30 %
Výplata kupónu ročne, vždy 7. 8.
Dátum splatnosti 7. 8. 2023
ISIN SK4120014390
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopis JMH 5,30/2023 - prospekt PDF
Dlhopis JMH 5,30/2023 - infolist PDF