Dlhopisy JTEF VI 2025 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTEF VI 2025

J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a. s. emituje dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 100 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 70 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné 10. 11. 2025. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po 10. 11. 2020 a následne ku koncu každého ďalšieho mesiaca.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a. s.,spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je, okrem iného, taktiež vrcholným predstaviteľom spoločnosti J&T Finance Group SE. Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je financovanie investícií do energetických aktív.

Základné údaje

Názov JTEF VI 2025
Mena emisie EUR
Dátum emisie: 10. 05. 2019
Upisovacia lehota od 25. 04. 2019 do 17. 04. 2020
Celkový objem emisie 70 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 71,930 %
Výnos do splatnosti pri emisii 5,20 %
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 10. 11. 2025
ISIN SK4120015181
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTEF VI 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF VI 2025 - infolist PDF