Dlhopisy EUROVEA BYTY 2024 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy EUROVEA BYTY 2024

Eurovea byty, a.s. emituje nezabezpečené, podriadené päťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 70 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2024. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť zo svojho rozhodnutia najskôr po 12.8.2022. V tomto prípade, súčasne so splátkou Diskontovanej hodnoty vyplatí Emitent každému Majiteľovi mimoriadny úrokový výnos.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je projektová spoločnosť Eurovea byty, a.s, založená výlučne za účelom developmentu a predaja rezidenčnej časti projektu Eurovea II - byty. Jej 100% akcionárom je spoločnosť J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED.

Základné údaje

Názov emisie Eurovea byty 2024
Mena emisie EUR
Dátum emisie 12. 8. 2019
Upisovacia lehota od 22.7. 2019 do 17. 7. 2020
Celkový objem emisie 70 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 75,61% z nominálnej hodnoty dlhopisu
Úročenie 5,75 % p.a.
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 12. 8. 2024
ISIN SK4000015723
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy Eurovea byty 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy Eurovea byty 2024 - infolist PDF