Dlhopisy EMG 4,90/2024 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy EMG 4,90/2024

Emma Gamma Financie a.s. vydáva päťročné dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,90 % ročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR. Predpokladaný celkový objem emisie je 90 miliónov EUR. Výplata úrokového výnosu prebieha polročne. Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským vyhlásením spoločnosti EMMA GAMMA LIMITED.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je slovenská spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE, a.s., ktorá poskytuje financovanie materskej spoločnosti EMMA GAMMA LIMITED (Ručiteľ) a ďalším spoločnostiam zo Skupiny EMMA. Ručiteľ, ovládaný pánom Jiřím Šmejcom, vlastní 100 % akcií Emitenta. Hlavnú investíciu Skupiny EMMA GAMMA predstavuje SAZKA Group Adriatic prostredníctvom jej dcérskych spoločností - Super Sport, PUNI BROJ a spoločnosť minus5.

Základné údaje

Názov emisie EMG 4,90/2024
Mena emisie EUR
Dátum emisie 29. 5. 2019
Upisovacia lehota 12 mesiacov od schválenia
Celkový objem emisie 90 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,90 %
Výplata kupónu Polročně (vždy 29. 5. a 29. 11.)
Dátum splatnosti 29. 5. 2024
ISIN SK4000015210
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy EMG 4,90/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - infolist PDF