Dlhopisy AQUILA RAF 5,25/22 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy AQUILA RAF 5,25/22

Aquila Real Asset Finance II a.s., vydáva trojročné dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,25% p. a. a s ročnou výplatou úroku. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 50 000 CZK, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 1 mld. CZK s možnosťou navýšenia až o 50 %. Emitent má právo dlhopisy predčasne splatiť po uplynutí 2 rokov od dátumu emisie.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je novozaložená spoločnosť Aquila Real Asset Finance II a.s., ktorá je nepriamo, prostredníctvom spoločnosti Corporate Business Solutions Partners S.á.r.l., plne ovládaná holdingovou skupinou CBM Holding S.á.r.l. Aquila Real Asset Finance II a.s. bola zriadená výhradne za účelom vydania dlhopisov a investovania takto získaných finančných prostriedkov do projektov, ktoré budú emitentovi predstavené spoločnosťou Aquila Capital Management GmbH, a to predovšetkým v oblasti trhu s nehnuteľnosťami a trhu s obnoviteľnými zdrojmi.

Základné údaje

Názov emisie AQUILA RAF 5,25/22
Mena emisie CZK
Dátum emisie 8. 7. 2019
Upisovacia lehota od 24. 6. 2019 do 19. 6. 2020
Celkový objem emisie 1 000 000 000 CZK, s možnosťou navýšenia až na 1 500 000 000 CZK
Menovitá hodnota dlhopisu 50 000 CZK
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,25 %
Výplata kupónu Ročne (vždy k 8. 7.)
Dátum splatnosti 8. 7. 2022
ISIN CZ0003522245
Kotácia BCPP
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont Do 3 rokov
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy AQUILA RAF 5,25/2022 - infolist PDF
Dlhopisy AQUILA RAF 5,25/2022 - prospekt PDF