Navigácia

AQUILA RAF 4,25/2022

Aquila Real Asset Finance III a.s., vydáva trojročné dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,25 % p. a. a s ročnou výplatou úroku. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 40 mil. EUR. Emitent má právo Dlhopisy predčasne splatiť po uplynutí 2 rokov od dátumu emisie.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom Dlhopisov je novozaložená spoločnosť Aquila Real Asset Finance III a.s., ktorá je nepriamo, prostredníctvom spoločnosti Corporate Business Solutions Partners S.á.r.l., plne ovládaná holdingovou skupinou CBM Holding S.á.r.l. Aquila Real Asset Finance III a.s. bola zriadená výhradne za účelom vydania Dlhopisov a investovania takto získaných finančných prostriedkov do projektov, ktoré budú Emitentovi predstavené spoločnosťou Aquila Capital Management GmbH, a to predovšetkým v oblasti trhu s nehnuteľnosťami a trhu s obnoviteľnými zdrojmi. 

Základné údaje

Názov emisie AQUILA RAF 4,25/2022
Mena emisie EUR
Dátum emisie 28. 6. 2019
Upisovacia lehota 12 mesiacov od vydania
Celkový objem emisie 40 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,25 %
Výplata kupónu Ročne (vždy k 28. 6.)
Dátum splatnosti 28. 6. 2022
ISIN SK4000015566
Kotácia BCPB

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy AQUILA RAF 4,25/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy AQUILA RAF 4,25/2022 - infolist PDF