Dlhopisy CPI FS III 6,50/2029 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy CPI FS III 6,50/2029

CPI Finco Slovakia a.s. vydáva v rámci dlhopisového programu 3, 5 a 7-ročné dlhopisy, s pevnou úrokovou sadzbou. Výplata kupónu bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota dlhopisového programu je až do výšky 80 mil. EUR. Dlhopisy sú obchodované na Burze cenných papierov Bratislava.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Vlastníkom Emitenta a Ručiteľom emisie je jeden z priamych akcionárov spoločnosti CPI Property Group (CPI PG), spoločnosť Efimacor S.á.r.l. Majiteľom Ručiteľa je pán Radovan Vítek, ktorý vlastní 89 % akcií skupiny CPI PG. Samotný emitent, spoločnosť CPI Finco Slovakia a.s. je účelovo založená spoločnosť s cieľom emitovať dlhopisy v rámci dlhopisového programu.

Základné údaje

Názov emisie Dlhopis CPI FS III 6,50/2029
Mena emisie EUR
Dátum emisie 31. 10. 2022
Upisovacia lehota 12 mesiacov od Dátumu emisie
Celkový objem emisie 10 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie  6,50 %
Výplata kupónu polročne, k 30. 4. a k 31. 10.
Dátum splatnosti 31. 10. 2029
ISIN SK4000021762
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont >5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 6

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy CPI FS - prospekt PDF
Dlhopisy CPI FS III 6,50/2029 - infolist PDF