Dlhopisy | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy

Prečo práve dlhopisy?

 •  
  Vopred známy výnos

  Investovanie do dlhopisov je vhodné pre investorov, ktorí hľadajú vyššie zhodnotenie, ako ponúkajú termínované vklady, a sú ochotní prijať fakt, že na dlhopisy sa na rozdiel od depozít nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Dlhopisy totiž majú spravidla vyšší výnos ako spomínané vklady. Ak sa rozhodnete držať dlhopisy až do ich splatnosti, možno relatívne ľahko spočítať výnos celej investície. S dlhopismi tak môžete ľahko plánovať svoje príjmy.

 •  
  Transparentná cena

  Ak sa stane, že potrebujete peniaze skôr, dlhopis možno predať.

 •  
  Detailná znalosť emitenta

  Investor by mal vždy zvážiť kreditnú kvalitu dlžníka. Dlhopisy v našej ponuke obsahujú typicky investičné nápady skupiny J&T alebo jej tradičných partnerov. Často sme pri ich vzniku a dlhodobo ich sledujeme. Od finančných služieb cez nehnuteľnosti až po energie. Na cenu (a teda aj na výnos) dlhopisu môžu mať vplyv aj ďalšie faktory – napr. pohyby úrokových sadzieb, menových kurzov a pod. Preto by sa mal investor vždy zoznámiť s prospektom a s emisnými podmienkami dlhopisov, kde sú detailne uvedené všetky potrebné informácie.

Dlhopisy predstavujú komplexnú tému, preto si pri úvahách o ich zapojení do Vášho investičného portfólia môžete klásť viaceré otázky. Pripravili sme preto pre Vás podrobné informácie, ktoré Vám môžu pomôcť zorientovať sa v tejto problematike. Nájdete ich tu.

Dlhopisy v ponuke J&T BANKY

JTEF VIII 2022

Splatnosť: 30.9.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 0,00 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a. s., spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je, okrem iného,...

JTEF VIII 2022

TMR F. CR 4,50/22

Splatnosť: 7.11.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 9,82 %
Nominál: 30 000
Mena: CZK

TMR Finance CR, a.s., vydáva štvorročné zaistené dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,50 % p. a. Výplata úroku prebieha polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 30 000 CZK, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie...

TMR F. CR 4,50/22

JTEF I 5/2023

Splatnosť: 6.2.2023
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,48 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T ENERGY FINANCING EUR I, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne.  Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna...

JTEF I 5/2023

PSG 5,25/2023

Splatnosť: 31.3.2023
Ročný výnos do splatnosti (%): 7,36 %
Nominál: 10 000
Mena: CZK

Dlhopisy emitenta PASSERINVEST FINANCE, a.s. sú splatné v roku 2023 a investorom ponúkajú ročný výnos 5,25 % vyplácaný štvrťročne. Dlhopisy sú zaistené ručiteľským prehlásením materskej spoločnosti PASSERINVEST GROUP, a.s.

PSG 5,25/2023

JTREF 4,50/2023

Splatnosť: 24.7.2023
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,83 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

JTRE financing 2, s.r.o. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,50 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať ročne.  Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota ...

JTREF 4,50/2023

JMH 5,30/2023

Splatnosť: 7.8.2023
Ročný výnos do splatnosti (%): 2,84 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

JOJ Media House, a.s. vydáva päťročné dlhopisy s fixnou úrokovou sadzbou vo výške 5,30 % p. a. Výplata úroku prebieha ročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie 50 000 000 EUR...

JMH 5,30/2023

JTFG IX 4,00/2023

Splatnosť: 26.10.2023
Ročný výnos do splatnosti (%): 2,82 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

J&T Global Finance IX., s.r.o. vydáva dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je...

JTFG IX 4,00/2023

JTSEC 4,60/2024

Splatnosť: 6.3.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,23 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC (Emitent) je cyperská spoločnosť, ktorej majoritným akcionárom je J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG) vlastniaca 99,813 % akcií Emitenta. JTPEG sa zameriava na investovanie do spoločností a...

JTSEC 4,60/2024

EMG 4,90/2024

Splatnosť: 29.5.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,95 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Dlhopisy spoločnosti EMMA GAMMA FINANCE, a.s., splatné v roku 2022, poskytujúce ročný výnos 5,25 %, vyplácaný štvrťročne. Dlhopisy sú zabezpečené 25 % podielom na akciách spoločnosti SAZKA Group, a.s., ktoré vlastní spoločnosť EMMA GAMMA...

EMG 4,90/2024

JTEF IV 2024

Splatnosť: 31.5.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,17 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s. emituje šesťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške  100 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota  emisie je 100 000 000...

JTEF IV 2024

Eurovea byty 2024

Splatnosť: 12.8.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,90 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Emisia BigBoard o celkovej hodnote 800 mil. Kč ponúka úrok 4,50 %, vyplácaný polročne v máji a v novembri. Nominálna hodnota jedného dlhopisu činí 1 Kč.

Eurovea byty 2024

SAZKA GR. 5,20/24

Splatnosť: 23.9.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 6,97 %
Nominál: 10 000
Mena: CZK

Emitentom dlhopisov je spoločnosť SAZKA Group, a.s., založená s cieľom držania, financovania a správy podielov v lotériových a herných spoločnostiach Skupiny. Emitenta vlastní spoločnosť KKCG AG, nepriamo ovládaná pánom Karlom Komárkom...

SAZKA GR. 5,20/24

TMR III 4,40/2024

Splatnosť: 10.10.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,62 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Tatry Mountain Resorts, a.s., vydáva šesťročné zaistené dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,40 % p.a. Výplata úroku prebieha polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota...

TMR III 4,40/2024

JTEF V 2024

Splatnosť: 15.11.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,25 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T ENERGY FINANCING EUR V, a. s. emituje šesťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 100 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 80 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné...

JTEF V 2024

Mint Metropolis 4,75/2024

Splatnosť: 9.12.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,02 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Emitentom dlhopisov je Mint Metropolis, a.s., 100%  vlastnený holandskou spoločnosťou Mint Group B. V. Táto je súčasťou skupiny Mint Investment Real Estate Group založenej pred 17 rokmi, v súčasnosti popredného hráča v oblasti...

Mint Metropolis 4,75/2024

JTRE FIN.3 0,00/24

Splatnosť: 20.12.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 7,91 %
Nominál: 10 000
Mena: CZK

JTRE Financing, s.r.o. emituje sedemročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 60 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2025. Emitent...

JTRE FIN.3 0,00/24

JTEF II 5,25/2025

Splatnosť: 6.2.2025
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,08 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T; ENERGY FINANCING EUR II, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,25 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota...

JTEF II 5,25/2025

EPH 4,50/25

Splatnosť: 17.3.2025
Ročný výnos do splatnosti (%): 7,68 %
Nominál: 10 000
Mena: CZK

Emitentom dlhopisov je spoločnosť EPH Financing CZ, a.s., založená v roku 2015 za účelom emisie dlhopisov. Emitent je 100 % dcérou spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (Ručiteľ) a spolu s ním a ďalšími dcérskymi...

EPH 4,50/25

JTFG XII 3,75/2025

Splatnosť: 30.7.2025
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,17 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T Global Finance XII, s.r.o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (JTFG SE; Skupina), ktorého hlavné aktivity zastrešujú J&T BANKA, Poštová banka a ich dcérske spoločnosti. Emitent bol založený s...

JTFG XII 3,75/2025

JTEF VII 2025

Splatnosť: 1.8.2025
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,16 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T ENERGY FINANCING EUR V, a. s. emituje šesťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 100 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 80 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné...

JTEF VII 2025

EUROVEA II 2025

Splatnosť: 2.9.2025
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,25 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Emitentom dlhopisov je spoločnosť Eurovea 2 financing, s.r.o., založená výlučne za účelom emisie Dlhopisov a následného financovania spoločností v Skupine, ktorej je Emitent súčasťou. Skupinou sa rozumie spoločnosť TRENESMA DEVELOPMENT...

EUROVEA II 2025

JTREF 2025

Splatnosť: 31.10.2025
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,83 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

JTRE Financing, s.r.o. emituje sedemročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 60 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2025. Emitent...

JTREF 2025

JTEF VI 2025

Splatnosť: 10.11.2025
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,18 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

logo

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a. s.,spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je, okrem iného,...

JTEF VI 2025

Auctor 5,00/2025

Splatnosť: 24.11.2025
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,82 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Emitentom dlhopisov je slovenská spoločnosť Auctor Financie, s.r.o., ovládaná Ručiteľom emisie, českou holdingovou spoločnosťou Auctor Holding, a.s.
Skupina Auctor je aktívna hlavne v sektoroch hotelierstva a v distribúcii liekov a...

Auctor 5,00/2025

ALPHA QUEST 5,00/25

Splatnosť: 15.12.2025
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,34 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternatívny investičný fond so sídlom v Maltskej republike. Emitent vytvára podfond Aplha Quest Balanced...

ALPHA QUEST 5,00/25

JTEF X 5,10/2026

Splatnosť: 6.2.2026
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,83 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR X, a. s., spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je, okrem iného,...

JTEF X 5,10/2026

EUROVEA III 2026

Splatnosť: 9.3.2026
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,80 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Emitentom dlhopisov je spoločnosť Eurovea 2 financing, s.r.o., založená výlučne za účelom emisie Dlhopisov a následného financovania spoločností v Skupine, ktorej je Emitent súčasťou. Skupinou sa rozumie spoločnosť TRENESMA DEVELOPMENT...

EUROVEA III 2026

EUROVEA IV 2026

Splatnosť: 7.4.2026
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,00 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Emitentom dlhopisov je spoločnosť Eurovea 2 financing, s.r.o., založená výlučne za účelom emisie Dlhopisov a následného financovania spoločností v Skupine, ktorej je Emitent súčasťou. Skupinou sa rozumie spoločnosť TRENESMA DEVELOPMENT...

EUROVEA IV 2026

RPF I 2026

Splatnosť: 27.5.2026
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,24 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

Dlhopisy emituje Retail Property Finance I, s.r.o., novozaložená spoločnosť, ktorej majoritným spoločníkom je cyperská spoločnosť TRENESMA LIMITED. Ovládajúcou osobou Ručiteľa emitenta je Ing. Peter Korbačka.  
...

RPF I 2026

JTEF IX 5,20/2026

Splatnosť: 30.9.2026
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,98 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s.,spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnosť J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč, ktorý je, okrem iného,...

JTEF IX 5,20/2026

JOJ Media House 2026

Splatnosť: 7.12.2026
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,05 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

JOJ Media House, a.s. (Emitent) je najväčšou mediálnou spoločnosťou holdingového charakteru na Slovensku. Emitent vlastní, spravuje a financuje účasti vo spoločnostiach v rámci skupiny JOJ Media House.

Medzi významné...

JOJ Media House 2026

RPF II 5,30/2026

Splatnosť: 16.12.2026
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,50 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Dlhopisy emituje Retail Property Finance II, s.r.o., novozaložená spoločnosť, ktorej majoritným spoločníkom je cyperská  spoločnosť TRENESMA LIMITED. Tú, rovnako ako celú skupinu Trenesma, vlastní a ovláda Ing. Peter...

RPF II 5,30/2026

RPF III 2026

Splatnosť: 20.12.2026
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,76 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

Dlhopisy emituje Retail Property Finance III, s.r.o., novozaložená spoločnosť, ktorej majoritným spoločníkom je cyperská spoločnosť TRENESMA LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Peter Korbačka. TRENESMA LIMITED je...

RPF III 2026

EUROVEA 5,50/2027

Splatnosť: 1.7.2027
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,49 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Spoločnosť EUROVEA, a.s. vydáva podriadený dlhopis splatný v roku 2022 s ročnou výplatou kupónu 4,50 %. Celkový objem emisie činí 100 mil EUR, menovitá hodnota dlhopisu potom činí 1 000 EUR.

EUROVEA 5,50/2027

JTEF XI 4,25/2027

Splatnosť: 18.2.2027
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,89 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

Dlhopisy emituje novozaložená spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a. s.  Emitent má jediného akcionára, a to spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a. s. (Akcionár), ktorej ovládajúcou osobou je cyperská spoločnosť...

JTEF XI 4,25/2027

JTFG XIV 5,00/2027

Splatnosť: 31.8.2027
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,00 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

J&T Global Finance XIV, s.r.o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (JTFG SE; Skupina), ktorého hlavné aktivity zastrešujú J&T BANKA, 365.bank a ich dcérske spoločnosti. Emitent bol založený s cieľom...

JTFG XIV 5,00/2027

TMR VI 5,40/2027

Splatnosť: 28.10.2027
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,40 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s. (Emitent) patrí medzi najväčších poskytovateľov celoročných turistických služieb v strednej a východnej Európe. Obchodné činnosti Emitenta tvorí 7 kľúčových segmentov: horské strediská, hotely,...

TMR VI 5,40/2027
Označenie Splatnosť Nominál Mena Tolerancia rizika Platnosť ku dňu Cena nákup (%)* Cena predaj (%)* Ročný výnos do splatnosti (%) ISIN
JTEF VIII 2022 30.9.2022 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 100,000 % 100,000 % 0,00 % SK4000016028
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 4 / 7
30.9.2022 98,500 % 99,500 % 9,82 % CZ0003520116
JTEF I 5/2023 6.2.2023 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 99,500 % 100,500 % 3,48 % SK4120013772
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 4 / 7
30.9.2022 97,000 % 99,000 % 7,36 % CZ0003515934
JTREF 4,50/2023 24.7.2023 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 97,500 % 100,500 % 3,83 % SK4120014283
JMH 5,30/2023 7.8.2023 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 99,000 % 102,000 % 2,84 % SK4120014390
JTFG IX 4,00/2023 26.10.2023 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 98,250 % 101,250 % 2,82 % SK4120014556
JTSEC 4,60/2024 6.3.2024 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 98,500 % 100,500 % 4,23 % SK4000016846
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 98,500 % 101,500 % 3,95 % SK4000015210
JTEF IV 2024 31.5.2024 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 89,000 % 92,000 % 5,17 % SK4120014101
Eurovea byty 2024 12.8.2024 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 88,500 % 91,500 % 4,90 % SK4000015723
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 4 / 7
30.9.2022 93,000 % 97,000 % 6,97 % CZ0003522930
TMR III 4,40/2024 10.10.2024 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 98,500 % 101,500 % 3,62 % SK4120014598
JTEF V 2024 15.11.2024 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 86,750 % 89,750 % 5,25 % SK4120014697
Mint Metropolis 4,75/2024 9.12.2024 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 98,500 % 101,500 % 4,02 % SK4000020053
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 4 / 7
30.9.2022 80,500 % 84,500 % 7,91 % CZ0003520793
JTEF II 5,25/2025 6.2.2025 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 97,500 % 100,500 % 5,08 % SK4120013764
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 4 / 7
30.9.2022 90,000 % 93,000 % 7,68 % CZ0003524464
JTFG XII 3,75/2025 30.7.2025 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 95,000 % 99,000 % 4,17 % SK4000019386
JTEF VII 2025 1.8.2025 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 83,750 % 86,750 % 5,16 % SK4000015673
EUROVEA II 2025 2.9.2025 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 84,589 % 88,589 % 4,25 % SK4000016903
JTREF 2025 31.10.2025 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 83,500 % 86,500 % 4,83 % SK4120014416
JTEF VI 2025 10.11.2025 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 82,500 % 85,500 % 5,18 % SK4120015181
Auctor 5,00/2025 24.11.2025 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 97,500 % 100,500 % 4,82 % SK4000018149
ALPHA QUEST 5,00/25 15.12.2025 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 96,000 % 99,000 % 5,34 % SK4000018206
JTEF X 5,10/2026 6.2.2026 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 97,000 % 101,000 % 4,83 % SK4000016689
EUROVEA III 2026 9.3.2026 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 81,143 % 85,143 % 4,80 % SK4000018487
EUROVEA IV 2026 7.4.2026 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 83,145 % 87,145 % 4,00 % SK4000019683
RPF I 2026 27.5.2026 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 79,000 % 83,000 % 5,24 % SK4000015301
JTEF IX 5,20/2026 30.9.2026 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 97,000 % 101,000 % 4,98 % SK4000015905
JOJ Media House 2026 7.12.2026 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 80,726 % 84,726 % 4,05 % SK4000019972
RPF II 5,30/2026 16.12.2026 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 99,000 % 103,000 % 4,50 % SK4000016390
RPF III 2026 20.12.2026 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 75,000 % 79,000 % 5,76 % SK4000016531
EUROVEA 5,50/2027 1.7.2027 1 000 EUR 6 / 7
30.9.2022 98,000 % 100,000 % 5,49 % SK4000020988
JTEF XI 4,25/2027 18.2.2027 100 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 93,500 % 97,500 % 4,89 % SK4000020293
JTFG XIV 5,00/2027 31.8.2027 1 000 EUR 4 / 7
30.9.2022 100,000 % 100,000 % 5,00 % SK4000021481
TMR VI 5,40/2027 28.10.2027 1 000 EUR 4 / 7
27.9.2022 100,000 % 100,000 % 5,40 % SK4000021713

*Uvedené ceny sú informatívne. Prosím, kontaktujte nás pre záväznú ponuku.

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje prospekt dlhopisu alebo emisné podmienky. Prospekt alebo emisné podmienky dlhopisov sú k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky, v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?