Navigácia

Dlhopisy

Prečo práve dlhopisy?

 •  
  Vopred známy výnos

  Investovanie do dlhopisov je vhodné pre investorov, ktorí hľadajú vyššie zhodnotenie, ako ponúkajú termínované vklady, a sú ochotní prijať fakt, že na dlhopisy sa na rozdiel od depozít nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Dlhopisy totiž majú spravidla vyšší výnos ako spomínané vklady. Ak sa rozhodnete držať dlhopisy až do ich splatnosti, možno relatívne ľahko spočítať výnos celej investície. S dlhopismi tak môžete ľahko plánovať svoje príjmy.

 •  
  Transparentná cena

  Ak sa stane, že potrebujete peniaze skôr, dlhopis možno predať. Sme profesionálny obchodník s cennými papiermi a vieme vám jednoducho zaistiť odkúpenie vašej investície. Dlhopisy buď sami odkúpime alebo sprostredkujeme ich predaj na burze – vždy za podmienok, ktoré budú pre vás v danej chvíli najlepšie.

 •  
  Detailná znalosť emitenta

  Investor by mal vždy zvážiť kreditnú kvalitu dlžníka. Dlhopisy v našej ponuke obsahujú typicky investičné nápady skupiny J&T alebo jej tradičných partnerov. Často sme pri ich vzniku a dlhodobo ich sledujeme. Od finančných služieb cez nehnuteľnosti až po energie. Na cenu (a teda aj na výnos) dlhopisu môžu mať vplyv aj ďalšie faktory – napr. pohyby úrokových sadzieb, menových kurzov a pod. Preto by sa mal investor vždy zoznámiť s prospektom a s emisnými podmienkami dlhopisov, kde sú detailne uvedené všetky potrebné informácie.

Dlhopisy v ponuke J&T Banky

TMR I 4,50% / 2018

Splatnosť: 17.12.2018
Ročný výnos do splatnosti (%): -43,34 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Dlhopis TMR I je vydávaný podľa slovenského zákona, splatný v roku 2018 s polročnou výplatou kupónu s úrokom vo výške 4,50 % p. a. Celková hodnota emisie je 70 000 000 EUR. Záväzky z dlhopisov budú...

TMR I 4,50% / 2018

JTFG VI 3,8 %/19

Splatnosť: 29.10.2019
Ročný výnos do splatnosti (%): 1,75 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

logo

3,5 ročná emisia dlhopisov JTFG v celkovej hodnote
100 000 000 EUR ponúka úrok 3,8 %. Nominálna hodnota dlhopisu je 1 000 EUR, pričom výplata kupónu prebieha polročne.

JTFG VI 3,8 %/19

JTFG VII 3,00/19

Splatnosť: 25.11.2019
Ročný výnos do splatnosti (%): 2,46 %
Nominál: 3 000 000
Mena: CZK

logo

3-ročná emisia dlhopisov JTFG v celkovej hodnote 3 mld. CZK ponúka úrok 3,0 %. Nominálna hodnota dlhopisu predstavuje 3 000 000 CZK, výplata kupónu prebieha polročne v máji a novembri.

JTFG VII 3,00/19

EPH 3,50/20

Splatnosť: 9.6.2020
Ročný výnos do splatnosti (%): 2,98 %
Nominál: 1 000
Mena: CZK

Logo

EPH Financing CZ vydáva emisiu o celkovej hodnote
2 mld. CZK splatnú v roku 2020. Dlhopisy s nominálnou hodnotou 1 000 CZK ponúkajú polročne vyplácaný úrok vo výške 3,50 %. Dlhopisy sú zaistené finančnou zárukou materskej...

EPH 3,50/20

EPH 3,50/20 EUR

Splatnosť: 28.8.2020
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,04 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

EPH Financing SK, a.s vydáva emisiu o celkovej hodnote 75 mil. EUR splatnú v roku 2020. Dlhopisy s nominálnou hodnotou 1 000 EUR ponúkajú polročne vyplácaný úrok vo výške 3,50 %. Dlhopisy sú zaistené finančnou zárukou materskej...

EPH 3,50/20 EUR

TMR II 6,00% / 2021

Splatnosť: 5.2.2021
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,66 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Podriadený dlhopis TMR II vydávaný podľa slovenského zákona, je splatný v roku 2021 a nesie ročne vyplácaný úrok vo výške 6,00 % p. a. Celková hodnota emisie je
110 000 000 EUR. Pohľadávky z dlhopisov sú spojené so záväzkom...

TMR II 6,00% / 2021

ESIN 5,00% /2021

Splatnosť: 24.6.2021
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,72 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Spoločnosť ESIN Finance s.r.o. vydáva päťročný dlhopis s ročným kupónom vo výške 5 %. Dlhopis o nominálnej hodnote 1 000 EUR je splatný v r. 2021. Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským prehlásením materskej spoločnosti...

ESIN 5,00% /2021

RUSTONKA 0,00/21

Splatnosť: 13.9.2021
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,10 %
Nominál: 30 000
Mena: CZK

Rustonka 0,00/21 je päťročný certifikát s nominálnou hodnotou 30 000 CZK. Certifikát je vydávaný ako bezkuponový, výnos do splatnosti pri dátume emisie činí 5,25 % p.a.

RUSTONKA 0,00/21

JOJ Media House 0/2021

Splatnosť: 7.12.2021
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,40 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Spoločnosť JOJ Media House, a.s. vydáva šesťročné bezkupónové dlhopisy s nominálnou hodnotou 1 000 EUR. Dlhopisy sú splatné 7. 12. 2021. Účelom emisie je refinancovanie existujúcich úverov a financovanie bežných prevádzkových potrieb v...

JOJ Media House 0/2021

ALPHA QUEST 4,5/21

Splatnosť: 22.12.2021
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,97 %
Nominál: 100 000
Mena: CZK

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. vydáva emisiu v celkovej hodnote 500 mil. CZK splatnú v roku 2021. Dlhopisy s nominálnou hodnotou 100 000 CZK ponúkajú ročne vyplácaný úrok vo výške 4,50 %.

ALPHA QUEST 4,5/21

JTEF III 4,60/2022

Splatnosť: 18.2.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,30 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T ENERGY FINANCING EUR III, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,60 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna...

JTEF III 4,60/2022

EMG 5,25/2022

Splatnosť: 21.7.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,05 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Dlhopisy spoločnosti EMMA GAMMA FINANCE, a.s., splatné v roku 2022, poskytujúce ročný výnos 5,25 %, vyplácaný štvrťročne. Dlhopisy sú zabezpečené 25 % podielom na akciách spoločnosti SAZKA Group, a.s., ktoré vlastní spoločnosť EMMA GAMMA...

EMG 5,25/2022

EUROVEA 4,50 /2022

Splatnosť: 7.9.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,21 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Spoločnosť EUROVEA, a.s. vydáva podriadený dlhopis splatný v roku 2022 s ročnou výplatou kupónu 4,50 %. Celkový objem emisie činí 100 mil EUR, menovitá hodnota dlhopisu potom činí 1 000 EUR.

EUROVEA 4,50 /2022

TMR F. CR 4,50/22

Splatnosť: 7.11.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,41 %
Nominál: 30 000
Mena: CZK

TMR Finance CR, a.s., vydáva štvorročné zaistené dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,50 % p. a. Výplata úroku prebieha polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 30 000 CZK, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie...

TMR F. CR 4,50/22

BIGBOARD 4,50/22

Splatnosť: 28.11.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,74 %
Nominál: 1
Mena: CZK

Emisia BigBoard o celkovej hodnote 800 mil. Kč ponúka úrok 4,50 %, vyplácaný polročne v máji a v novembri. Nominálna hodnota jedného dlhopisu činí 1 Kč.

BIGBOARD 4,50/22

SG 4,00/2022

Splatnosť: 12.12.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,32 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

SAZKA Group Financing a.s. vydáva dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie 200 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2022...

SG 4,00/2022

JTEF I 5/2023

Splatnosť: 6.2.2023
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,33 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T ENERGY FINANCING EUR I, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne.  Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna...

JTEF I 5/2023

PSG 5,25/2023

Splatnosť: 31.3.2023
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,53 %
Nominál: 10 000
Mena: CZK

Dlhopisy emitenta PASSERINVEST FINANCE, a.s. sú splatné v roku 2023 a investorom ponúkajú ročný výnos 5,25 % vyplácaný štvrťročne. Dlhopisy sú zaistené ručiteľským prehlásením materskej spoločnosti PASSERINVEST GROUP, a.s.

PSG 5,25/2023

JTREF 4,50/2023

Splatnosť: 24.7.2023
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,07 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

JTRE financing 2, s.r.o. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,50 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať ročne.  Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota ...

JTREF 4,50/2023

JMH 5,30/2023

Splatnosť: 7.8.2023
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,74 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

JOJ Media House, a.s. vydáva päťročné dlhopisy s fixnou úrokovou sadzbou vo výške 5,30 % p. a. Výplata úroku prebieha ročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie 50 000 000 EUR...

JMH 5,30/2023

JTFG IX 4,00/2023

Splatnosť: 26.10.2023
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,00 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

J&T Global Finance IX., s.r.o. vydáva dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je...

JTFG IX 4,00/2023

JTEF IV 2024

Splatnosť: 31.5.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,90 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a. s. emituje šesťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške  100 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota  emisie je 100 000 000...

JTEF IV 2024

TMR III 4,40/2024

Splatnosť: 10.10.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,35 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Tatry Mountain Resorts, a.s., vydáva šesťročné zaistené dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,40 % p.a. Výplata úroku prebieha polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota...

TMR III 4,40/2024

JTEF V 2024

Splatnosť: 15.11.2024
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,20 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T; ENERGY FINANCING EUR V, a. s. emituje šesťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 100 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 80 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku...

JTEF V 2024

JTEF II 5,25/2025

Splatnosť: 6.2.2025
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,50 %
Nominál: 100 000
Mena: EUR

J&T; ENERGY FINANCING EUR II, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,25 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota...

JTEF II 5,25/2025

JTREF 2025

Splatnosť: 31.10.2025
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,90 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

JTRE Financing, s.r.o. emituje sedemročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 60 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2025. Emitent...

JTREF 2025
Označenie Splatnosť Nominál Mena Platnosť ku dňu Cena nákup (%)* Cena predaj (%)* Ročný výnos do splatnosti (%) ISIN
TMR I 4,50% / 2018 17.12.2018 1 000 EUR 14.12.2018 99,900 % 100,400 % -43,34 % SK4120009606
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 14.12.2018 99,750 % 101,750 % 1,75 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 14.12.2018 99,500 % 100,500 % 2,46 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 14.12.2018 98,750 % 100,750 % 2,98 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 14.12.2018 98,750 % 100,750 % 3,04 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 14.12.2018 102,750 % 104,750 % 3,66 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 14.12.2018 101,000 % 103,000 % 3,72 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 14.12.2018 87,500 % 89,500 % 4,10 % CZ0003514861
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 14.12.2018 85,985 % 87,985 % 4,40 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 14.12.2018 99,500 % 101,500 % 3,97 % CZ0000000856
JTEF III 4,60/2022 18.2.2022 100 000 EUR 14.12.2018 99,000 % 101,000 % 4,30 % SK4120014051
EMG 5,25/2022 21.7.2022 1 000 EUR 14.12.2018 102,000 % 104,000 % 4,05 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 14.12.2018 99,000 % 101,000 % 4,21 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 14.12.2018 98,500 % 100,500 % 4,41 % CZ0003520116
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 14.12.2018 100,750 % 102,750 % 3,74 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 14.12.2018 100,500 % 102,500 % 3,32 % SK4120013475
JTEF I 5/2023 6.2.2023 100 000 EUR 14.12.2018 100,500 % 102,500 % 4,33 % SK4120013772
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 14.12.2018 103,000 % 107,000 % 3,53 % CZ0003515934
JTREF 4,50/2023 24.7.2023 1 000 EUR 14.12.2018 99,750 % 101,750 % 4,07 % SK4120014283
JMH 5,30/2023 7.8.2023 1 000 EUR 14.12.2018 104,500 % 106,500 % 3,74 % SK4120014390
JTFG IX 4,00/2023 26.10.2023 1 000 EUR 14.12.2018 98,000 % 100,000 % 4,00 % SK4120014556
JTEF IV 2024 31.5.2024 100 000 EUR 14.12.2018 75,050 % 77,050 % 4,90 % SK4120014101
TMR III 4,40/2024 10.10.2024 1 000 EUR 14.12.2018 98,500 % 100,500 % 4,35 % SK4120014598
JTEF V 2024 15.11.2024 100 000 EUR 14.12.2018 72,118 % 74,118 % 5,20 % SK4120014697
JTEF II 5,25/2025 6.2.2025 100 000 EUR 14.12.2018 102,000 % 104,000 % 4,50 % SK4120013764
JTREF 2025 31.10.2025 1 000 EUR 14.12.2018 74,897 % 76,897 % 3,90 % SK4120014416

*Uvedené ceny sú informatívne. Prosím, kontaktujte nás pre záväznú ponuku.

Upozornenie

Toto propagačné oznámenie vytvorila  J&T Banky, a. s., pobočka zahraničnej banky v zmysle § 73c a súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznámenie nie je návrhom k uzatvoreniu zmluvy. Banka nie je povinná vstúpiť s ktoroukoľvek osobou do zmluvného vzťahu ani poskytnúť akúkoľvek službu na základe tohto oznámenia. Žiadna z informácií uvedených v tomto oznámení nie je myslená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo a pri tvorbe tohto oznámenia neboli vzaté do úvahy zákonom predpísané špecifické postupy a pravidlá pre ich tvorbu a distribúciu. Propagačné oznámenie obsahuje Informácie o výkonnosti v minulosti. Súčasná výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu. S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Výnosy sú uvedené v hrubých hodnotách. Pre získanie čistých hodnôt výnosov musia investori zohľadniť poplatky účtované Bankou podľa platného cenníka. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že prípadné zdanenie závisí na osobných pomeroch investora a môže sa meniť. Oznámenie má iba informačný charakter a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom oznámenia naopak v žiadnom prípade nie je nahradiť prospekt. Banka investorov vyzýva, aby sa s prospektom zoznámili. Prospekt dlhopisov je k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky. Rovnako tak je Prospekt dlhopisov k dispozícii v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Výročné správy a finančné výkazy emitenta sú k dispozícii u emitenta a rovnako na www.jtbanka.sk. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov, poskytnú na žiadosť rovnako pracovníci Banky. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tento dokument môže obsahovať informácie tykajúce sa investičných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo niektorý zo subjektov, ktorý sa podieľa na príprave tohto oznámenia, svoje vlastné záujmy, najmä má priamu či nepriamu účasť na týchto subjektoch alebo uskutočňuje operácie s investičnými nástrojmi tykajúcimi sa týchto subjektov. V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie o stimuloch vo vzťahu k poskytovaniu investičných služieb Bankou sú zverejnené na internetových stránkach Banky www.jtbanka.sk. Tento dokument je aktualizovaný ku dňu 17.1.2017, a Banka je oprávnená ho kedykoľvek zmeniť.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online. Vyplnenie formulára trvá pár minút a budete potrebovať len jeden doklad totožnosti. Po odoslaní formulára pripravíme zmluvu, ktorú vám doručíme kuriérom na podpis.

Aby celý proces založenia zmluvy prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií, používajte pri vypĺňaní formulára diakritiku.

 • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
 • Nemusíte chodiť do banky
 • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

 • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.