Dlhopisy

Dlhopisy sú rozumným kompromisom medzi odvážnymi a potenciálne veľmi výnosnými investíciami do akcií a bankovými vkladmi.

Dlhopisy v ponuke J&T Banky

CPI 5,85 %/ 2018

Splatnosť: 16.4.2018
Ročný výnos do splatnosti (%): 2,31 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Dlhopisy CPI sú emitované v EUR so splatnosťou v roku 2018. Dlhopisy s menovitou hodnotou 1 000 EUR nesú štvrťročne vyplácaný kupón vo výške 5,85 % p. a. Emitentom dlhopisov je CPI Finance Slovakia, a...

CPI 5,85 %/ 2018

EPH 4,2% / 2018

Splatnosť: 29.6.2018
Ročný výnos do splatnosti (%): 2,31 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

EPH má vertikálne integrovanú energetickú štruktúru, ktorá zahrňuje kompletný reťazec činností daného odvetvia. Prostredníctvom SPP Infrastructure je EPH lídrom plynárenského sektoru na Slovensku a kľúčovým prepravcom zemného plynu z...

EPH 4,2% / 2018

JOJ Media House 6,30/2018

Splatnosť: 15.8.2018
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,13 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Emitent vydáva päťročné dlhopisy s fixnou úrokovou sadzbou vo výške 6,30 % p. a. podľa slovenského práva a na území Slovenskej republiky formou verejnej ponuky. Emisia je denominovaná v eurách, menovitá hodnota dlhopisu je...

JOJ Media House 6,30/2018

EPHFIN 4.2 09/30/18

Splatnosť: 30.9.2018
Ročný výnos do splatnosti (%): 1,98 %
Nominál: 1 000
Mena: CZK

Logo

EPH má vertikálne integrovanú energetickú štruktúru, ktorá zahrňuje kompletný reťazec činností daného odvetvia. Prostredníctvom SPP Infrastructure je EPH lídrom plynárenského sektoru na Slovensku a kľúčovým prepravcom zemného plynu z...

EPHFIN 4.2 09/30/18

JTFG V 5,25 %/18

Splatnosť: 12.12.2018
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,52 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

logo

Štvorročná emisia dlhopisov v celkovom objeme 150 miliónov EUR a v nominálnej hodnote 1 000 EUR je splatná 12. 12. 2018. Úrok vo výške 5,25 % p. a. je vyplácaný prostredníctvom J&T Banky polročne,...

JTFG V 5,25 %/18

TMR I 4,50% / 2018

Splatnosť: 17.12.2018
Ročný výnos do splatnosti (%): 2,80 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Dlhopis TMR I je vydávaný podľa slovenského zákona, splatný v roku 2018 s polročnou výplatou kupónu s úrokom vo výške 4,50 % p. a. Celková hodnota emisie je 70 000 000 EUR. Záväzky z dlhopisov budú...

TMR I 4,50% / 2018

JTFG VI 3,8 %/19

Splatnosť: 29.10.2019
Ročný výnos do splatnosti (%): 2,83 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

logo

3,5 letá emise dluhopisů JTFG o celkové hodnotě 100 000 000 EUR nabízí úrok 3,8%. Nominální hodnota dluhopisu činí 1 000 EUR, výplata kuponu probíhá pololetně.

JTFG VI 3,8 %/19

JTFG VII 3,00/19

Splatnosť: 25.11.2019
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,00 %
Nominál: 3 000 000
Mena: CZK

logo

3,5 letá emise dluhopisů JTFG o celkové hodnotě 100 000 000 EUR nabízí úrok 3,8%. Nominální hodnota dluhopisu činí 1 000 EUR, výplata kuponu probíhá pololetně.

JTFG VII 3,00/19

CPI 5,00/2020

Splatnosť: 26.2.2020
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,46 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Šesťročné dlhopisy CPI nesú 5% ročný úrokový výnos vyplácaný polročne. Celkový objem emisie je 100 000 000 EUR, nominálna hodnota jedného kusu je 1 000 EUR. Záväzky z dlhopisov sú zaistené ručiteľským prehlásením materského holdingu CPI...

CPI 5,00/2020

EPH 3,50/20

Splatnosť: 9.6.2020
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,53 %
Nominál: 1 000
Mena: CZK

Logo

EPH má vertikálne integrovanú energetickú štruktúru, ktorá zahrňuje kompletný reťazec činností daného odvetvia. Prostredníctvom SPP Infrastructure je EPH lídrom plynárenského sektoru na Slovensku a kľúčovým prepravcom zemného plynu z...

EPH 3,50/20

TMR II 6,00% / 2021

Splatnosť: 5.2.2021
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,86 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Dlhopis TMR II vydávaný podľa slovenského zákona, je splatný v roku 2021 a nesie ročne vyplácaný úrok vo výške 6,00 % p. a. Celková hodnota emisie je 110 000 000 EUR. Pohľadávky z dlhopisov sú spojené...

TMR II 6,00% / 2021

ESIN 5,00% /2021

Splatnosť: 24.6.2021
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,73 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Slovenská skupina ESIN Group a.s. sa dlhodobo strategicky zameriava na investície do alternatívnych zdrojov energie. Ďalšie podnikateľské aktivity ESIN Group predstavuje development, stavebníctvo a poľnohospodárstvo.

Skupina...

ESIN 5,00% /2021

RUSTONKA 0,00/21

Splatnosť: 13.9.2021
Ročný výnos do splatnosti (%): 5,18 %
Nominál: 30 000
Mena: CZK

Rustonka 0,00/21 je päťročný certifikát s nominálnou hodnotou 30 000 CZK. Certifikát je vydávaný ako bezkuponový, výnos do splatnosti pri dátume emisie činí 5,25 % p.a.

RUSTONKA 0,00/21

JOJ Media House 0/2021

Splatnosť: 7.12.2021
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,00 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Spoločnosť JOJ Media House, a.s. vydáva šesťročné bezkupónové dlhopisy s nominálnou hodnotou 1 000 EUR. Dlhopisy sú splatné 7.12.2021. Účelom emisie je refinancovanie existujúcich úverov a financovanie bežných prevádzkových potrieb v...

JOJ Media House 0/2021

EUROVEA 4,50 /2022

Splatnosť: 7.9.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,49 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Spoločnosť EUROVEA, a.s. vydáva podriadený dlhopis splatný v roku 2022 s ročnou výplatou kupónu 4,50 %. Celkový objem emisie činí 100 mil EUR, menovitá hodnota dlhopisu potom činí 1 000 EUR.

EUROVEA 4,50 /2022

CPI 5,00/2022

Splatnosť: 29.9.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,96 %
Nominál: 1 000
Mena: EUR

Logo

Šesťročné dlhopisy CPI nesú 5% ročný úrokový výnos vyplácaný polročne. Celkový objem emisie je 100 000 000 EUR, nominálna hodnota jedného kusu je 1 000 EUR. Záväzky z dlhopisov sú zaistené ručiteľským prehlásením materského holdingu CPI...

CPI 5,00/2022

CPI 4,65% /2022

Splatnosť: 6.11.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,67 %
Nominál: 1
Mena: CZK

CPI Group je popredná česká realitná skupina zaoberajúca sa investíciami, developmentom a správou nehnuteľností v strednej Európe a v Nemecku. V odbore realít má viac ako dvadsaťročne skúsenosti. Svoje aktivity rozvíja naprieč všetkými...

CPI 4,65% /2022

BIGBOARD 4,50/22

Splatnosť: 28.11.2022
Ročný výnos do splatnosti (%): 3,85 %
Nominál: 1
Mena: CZK

Emisia BigBoard o celkovej hodnote 800 mil. Kč ponúka úrok 4,50 %, vyplácaný polročne v máji a v novembri. Nominálna hodnota jedného dlhopisu činí 1 Kč.

BIGBOARD 4,50/22

CPI 4,75% /2042

Splatnosť: 22.8.2042
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,52 %
Nominál: 1
Mena: CZK

CPI Group je popredná česká realitná skupina zaoberajúca sa investíciami, developmentom a správou nehnuteľností v strednej Európe a v Nemecku. V odbore realít má viac ako dvadsaťročne skúsenosti. Svoje aktivity rozvíja naprieč všetkými...

CPI 4,75% /2042

CPI 4,85% /2042

Splatnosť: 22.8.2042
Ročný výnos do splatnosti (%): 4,65 %
Nominál: 1
Mena: CZK

CPI Group je popredná česká realitná skupina zaoberajúca sa investíciami, developmentom a správou nehnuteľností v strednej Európe a v Nemecku. V odbore realít má viac ako dvadsaťročne skúsenosti. Svoje aktivity rozvíja naprieč všetkými...

CPI 4,85% /2042
Označenie Splatnosť Nominál Mena Platnosť ku dňu Cena nákup (%)* Cena predaj (%)* Ročný výnos do splatnosti (%) ISIN
CPI 5,85 %/ 2018 16.4.2018 1 000 EUR 20.2.2017 102,000 % 104,000 % 2,31 % SK4120010653
EPH 4,2% / 2018 29.6.2018 1 000 EUR 20.2.2017 101,500 % 102,503 % 2,31 % SK4120010836
JOJ Media House 6,30/2018 15.8.2018 1 000 EUR 20.2.2017 103,500 % 104,500 % 3,13 % SK4120009382
EPHFIN 4.2 09/30/18 30.9.2018 1 000 CZK 20.2.2017 102,500 % 103,500 % 1,98 % CZ0003513012
JTFG V 5,25 %/18 12.12.2018 1 000 EUR 20.2.2017 102,000 % 103,000 % 3,52 % SK4120010372
TMR I 4,50% / 2018 17.12.2018 1 000 EUR 20.2.2017 101,000 % 103,000 % 2,80 % SK4120009606
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 20.2.2017 101,500 % 102,500 % 2,83 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 20.2.2017 99,000 % 100,000 % 3,00 % CZ0003515199
CPI 5,00/2020 26.2.2020 1 000 EUR 20.2.2017 99,500 % 101,500 % 4,46 % SK4120011487
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 20.2.2017 99,000 % 100,000 % 3,53 % CZ0003515413
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 20.2.2017 102,000 % 104,000 % 4,86 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 20.2.2017 102,000 % 105,000 % 3,73 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 20.2.2017 78,196 % 79,196 % 5,18 % CZ0003514861
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 20.2.2017 81,867 % 82,867 % 4,00 % SK4120011222
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 20.2.2017 99,000 % 100,000 % 4,49 % SK4120011883
CPI 5,00/2022 29.9.2022 1 000 EUR 20.2.2017 99,500 % 100,500 % 4,96 % SK4120012097
CPI 4,65% /2022 6.11.2022 1 CZK 20.2.2017 104,000 % 105,000 % 3,67 % CZ0003502957
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 20.2.2017 102,500 % 103,500 % 3,85 % CZ0003502312
CPI 4,75% /2042 22.8.2042 1 CZK 20.2.2017 102,500 % 103,500 % 4,52 % CZ0003502932
CPI 4,85% /2042 22.8.2042 1 CZK 20.2.2017 102,000 % 103,000 % 4,65 % CZ0003502940

*Uvedené ceny sú informatívne. Prosím, kontaktujte nás pre záväznú ponuku.

Prečo práve dlhopisy?

Investovanie do dlhopisov prináša niekoľko špecifických výhod. Dlhopisy nesú vopred známy úrokový výnos a až na výnimky nemôžete ako investor dostať ani menej, ani viac, a to bez ohľadu na to, ako sa dlžníkovi finančne darí. S dlhopismi tak môžete ľahko plánovať svoje príjmy.

Dlhopisy mávajú zväčša vyšší výnos ako termínové vklady. Ak sa stane, že potrebujete peniaze skôr, dlhopis možno predať. Väčšinou ich ľahko premeníte na hotové peniaze, lebo na trhu sa nájde niekto, kto pohľadávku voči dlžníkovi rád kúpi.

V krajnom prípade konkurzu firmy, ktorá dlhopisy emitovala, ste chránení prednostnou výplatou pred akcionármi. Podnikové dlhopisy síce poskytujú nižší výnos, než aký by radi získali držitelia akcií, ale ak sa firme zúfale nedarí a dôjde k najhoršiemu, v konkurze si zvyšok firmy rozdeľujú najprv držitelia dlhopisov a až potom, ak vôbec, dôjde na vlastníkov, t. j. akcionárov.

Chcete poradiť, ako zhodnotiť svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

  1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
  2. Akú sumu plánujete investovať?
  3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?