Bežné účty | J&T BANKA
Navigácia

Bežné účty

Bežný účet vám zriadime bezplatne pri založení nového vkladového produktu alebo pri predĺžení vášho súčasného vkladu. Získate bezplatné vedenie účtu, internetové bankovníctvo a telefonické bankovníctvo.

Parametre produktu

 • bezplatné zriadenie účtu
 • bezplatné vedenie účtu
 • bežné účty sú chránené systémom ochrany vkladov Českej republiky do výšky 100 000,- EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene)
 • nie je povinný minimálny zostatok

Výhody bežného účtu v J&T BANKE

 • Internet banking, ktorý je dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • telefonické bankovníctvo prostredníctvom čísla 0800 900 500 alebo +421 232 607 187 je vám k dispozícii každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 hod.
 • bežný účet je vedený pre fyzické osoby bezplatne

Využitie bežného účtu

 • zriaďovanie vkladových účtov – finančné prostriedky sú zasielané v prospech vkladových produktov
 • vysporiadanie vkladových účtov
 • vysporiadanie záväzkov z kreditnej platobnej karty
 • klientsky platobný styk (tuzemský a zahraničný)
 • hotovostné vklady a výbery v pobočke a v expozitúre banky
 • zúčtovanie poplatkov a sankcií (odblokovanie prístupov, opätovné vytlačenie PIN kódu)

Chcete poradiť, ako zhodnotiť svoj majetok?