Bežné účty

Bežný účet vám zriadime bezplatne pri založení nového vkladového produktu alebo pri predĺžení vášho súčasného vkladu. Získate bezplatné vedenie účtu, internetové bankovníctvo a telefonické bankovníctvo.

Parametre produktu

 • bezplatné zriadenie účtu
 • bezplatné vedenie účtu
 • bežné účty sú chránené systémom ochrany vkladov Českej republiky do výšky 100 000,- EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene)
 • nie je povinný minimálny zostatok

Výhody bežného účtu v J&T Banke

 • internetové bankovníctvo prostredníctvom aplikácie ePortal, ktorý je dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • telefonické bankovníctvo prostredníctvom čísla 0800 900 500 je vám k dispozícii každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod.
 • bežný účet je vedený pre fyzické osoby bezplatne

Využitie bežného účtu

 • zriaďovanie vkladových účtov – finančné prostriedky sú zasielané v prospech vkladových produktov
 • vysporiadanie vkladových účtov
 • vysporiadanie záväzkov z kreditnej platobnej karty
 • klientsky platobný styk (tuzemský a zahraničný)
 • hotovostné vklady a výbery v pobočke a v expozitúre banky
 • zúčtovanie poplatkov a sankcií (odblokovanie prístupov, opätovné vytlačenie PIN kódu)

Chcete poradiť, ako zhodnotiť svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

 1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
 2. Akú sumu plánujete investovať?
 3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?