Dynamický flexibilný fond – 365.invest, správ. spol., a. s. | J&T BANKA
Navigácia

365.IS - Dynamický flexibilný fond

Štandardný otvorený podielový fond

Základné informácie

Charakteristika

Dynamický flexibilný fond je vhodný pre investora, ktorý má rád dynamiku, nebojí sa výkyvov akciových trhov a na svoj výnos si počká. Aj vývoj tohto fondu môže sledovať online. Investor získá možnosť vysokého zhodnotenia peňažných prostriedkov pri dlhodobom a pravidelnom investovaní (minimálne 5 rokov).

Základné údaje k 22.5.2022

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu Štandardný otvorený podielový fond
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Dátum začiatku činnosti 15.8.2018
Min. vstupná investícia 500 EUR
Poplatok za správu 1,85%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz týždenne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 5
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 6

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF