365.IS - Fond stabilných výnosov o.p.f. | J&T BANKA
Navigácia

365.IS - Fond stabilných výnosov o.p.f.

fond krátkodobých investícií

Základné informácie

Charakteristika

Ak chceš ísť na veci pomaly, Fond stabilných výnosov o.p.f. je pre teba ako stvorený. Investovať môžeš bez viazanosti. Nechaj svoje peniaze pracovať, sú v rukách profesionálov, ktorými sú naši portfólio manažéri. Tí spravujú finančné prostriedky fondu a aktuálne dianie na finančných trhoch majú pod dohľadom, aby si zo svojich investícií vyťažil maximum.

Základné údaje k 22.5.2022

Typ fondu fond krátkodobých investícií
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Dátum začiatku činnosti 1.1.2004
Min. vstupná investícia 500 EUR
Poplatok za správu 0,88%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz týždenne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 1
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF