Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 25.3.2019

Zastúpenie v %
Akcie 9,21 %
Dlhopisy 89,59 %
Ostatné 1,93 %

Výkonnosť fondu k dátumu 26.4.2019

1 mesiac 0,83 %
3 mesiace 0,95 %
6 mesiacov Dáta nie sú k dispozícii
1 rok Dáta nie sú k dispozícii
od zahájenia činnosti Dáta nie sú k dispozícii
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.3.2019

Fond si za mesiac marec pripísal na výkonnosti 0,23%. Do fondu sme počas mesiaca nakúpili tri dlhopisy - J&T Energy Financing 4,6% 2022, J&T Global Finance IX 4% 2023, a TMR 6% 2021. Hotovosť je vo fonde držaná len minimálne, fond má prakticky celý majetok momentálne rozinvestovaný. V portfóliu z dlhopisových pozícií najviac vzrástol dlhopis TMR 4,4% 2024 o 0,48% a dlhopis J&T Energy Financing 5,25% 2025 o 0,47%. Naopak najväčší cenový pokles zaznamenal dlhopis Sazka Group Financing 4% 2022, ktorý klesol o 1,9% a tiež dlhopis Eurovea 4,5% 2022 s poklesom o 0,5%. V rámci akciovej zložky vzrástol fond Metatron Long Term Equity o 5,17%, kým USA TOP fond po februárovom raste o 5,6% zaznamenal v marci nárast 1,82%. Akciové trhy ťahal hore obrat v rétorike Fed, ktorý namiesto pôvodne dvoch plánovaných zvýšení sadzieb už necíti potrebu zvyšovať sadzby tento rok a zároveň chce ukončiť zmenšovanie svojej bilancie v septembri. Investori tiež očakávajú v blízkom období dosiahnutie obchodnej dohody medzi USA a Čínou, ktorá by mala ukončiť napätie medzi oboma krajinami a zažehnať otvorenú obchodnú vojnu. Z hľadiska očakávaní na ďalší vývoj je podstatné, že ak bude obchodná dohoda USA s Čínou dosiahnutá, akciové trhy by mali ešte o niečo jej vplyvom vzrásť. Americké akciové trhy majú šancu sa tým vrátiť späť na svoje historické maximá.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 26.4.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.3.2019

JTFIGR 4,00 26/10/2023 22,66 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 15,94 %
TMRSK 4,4 10/10/24 Corp 14,87 %
SAZFIN 4 12/12/2022 13,93 %
JTREFI 0,00 31/10/2025 10,67 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 26.4.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 8 218 473,90 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0093 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,46 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF