Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.7.2019

Zastúpenie v %
Akcie 3,47 %
Dlhopisy 83,12 %
Ostatné 9,53 %
Reality 3,43 %

Výkonnosť fondu k dátumu 18.8.2019

1 mesiac -0,49 %
3 mesiace 0,04 %
6 mesiacov 1,00 %
1 rok Dáta nie sú k dispozícii
od zahájenia činnosti Dáta nie sú k dispozícii
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.7.2019

Počas mesiaca sme do fondu nakupovali dlhopis JT Energy financing 5% 2023 a dlhopis JT Energy financing 4,6% 2022. Portfólio malo koncom mesiaca priemerný výnos do splatnosti 3,22%, duráciu na úrovni 2,71 a priemernú splatnosť 3 roky. Dlhopisy tvorili 83% portfólia, akcie 3,5%, realitné investície 3,4%, zvyšok fondu tvorila hotovosť, ktorá čakala na čiastočné rozinvestovanie. 99% fondu bolo koncom mesiaca zainvestovaných v eurách. Zvyšok fondu bolo vystavených pohybu amerického dolára voči EUR, čo bolo v prospech výkonnosti fondu. Dolár posilnil v júli voči euru o 2,61%. V júli v očakávaní prvého zníženia sadzieb americkou centrálnou bankou investori popohnali akciové trhy k dosiahnutiu nového vrcholu, koncom mesiaca však trhy mierili nadol. Fed na konci mesiaca znížil sadzby z 2,5% na 2,25%, jednalo sa o prvé zníženie za dekádu. Sadzby naposledy ešte v decembri Fed naopak zvyšoval z 2,25% na 2,5%. Fond vzrástol o +0,31%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.8.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.7.2019

EUROVEA 4,5 09/07/22 12,25 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 9,98 %
EMMGAM 4,9 29/05/2024 7,50 %
TMR sub 6 02/05/21 7,17 %
AQUILA RAF 4,25/2022 6,71 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 18.8.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 16 662 272,63 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0089 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,14 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF