Navigácia

PPSS - Office real estate fund o.p.f

Otevřený speciální nemovitostní

Základné informácie

Charakteristika

Office real estate fund o.p.f. je špeciálny fond nehnuteľností určený pre dynamických klientov, ktorí majú záujem dlhodobejšie zhodnocovať svoje voľné peňažné prostriedky prostredníctvom investovania do realít, do ktorých by samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície.Fond sa v súčasnosti orientuje na lukratívne realitné projekty na Slovensku, so zámerom investovať v budúcnosti aj v zahraničí. Investície zahŕňajú kvalitné nájomné projekty s dlhodobými nájmami veľkých zahraničných firiem, renomované nehnuteľnosti vrátane príslušenstva, majetkových účastí v realitných spoločnostiach a iné investície úzko prepojené s realitným trhom.

Základné údaje k 19.2.2019

Min. investičný horizont (IH) 4 roky
Typ fondu Otevřený speciální nemovitostní
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Dátum začiatku činnosti 1.1.2017
Min. vstupná investícia 500 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálně raz za mesiac

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF