Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2019

Zastúpenie v %
Akcie 39,61 %
Dlhopisy 27,08 %
Komodity 0 %
Ostatné 9,44 %
Reality 10,35 %

Výkonnosť fondu k dátumu 22.10.2019

1 mesiac 0,11 %
3 mesiace 0,15 %
6 mesiacov 0,70 %
1 rok 2,23 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,47 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.9.2019

Po augustovom miernom zaváhaní akciových trhov, sa v septembri dokázali akcie dostať do blízkosti historických maxím, najmä ak hovoríme o maximách amerických indexov. Náznaky toho, že rokovania s Čínou pokračujú, a posúvajú sa bližšie k dohode trhy podporovali, naopak vyjadrenia predstaviteľov z USA a Číny vytvárali miestami pocit, že dohoda sa celá neuskutoční. Táto neistota vytvára samozrejme aj reakcie investorov na trhoch, ale vo všeobecnosti sú skôr v očakávaní, že k dohode skôr či neskôr dôjde. Investorov tiež počas septembra zaujímali zasadnutia centrálnych bánk, pretože ako Fed, tak aj ECB avizovali uvoľnenie menovej politiky vzhľadom na spomaľovanie ekonomiky a klesajúce inflačné očakávania. Fed sadzby znížil o ďalších 25 bázických bodov, na úroveň 2%. ECB okrem zníženia sadzieb z -0,4% na -0,5% spustila opätovne program nákupu aktív v objeme 20 mld eur mesačne. Trhy tieto udalosti vyhodnotili pozitívne, a dokázali ignorovať geopolitické riziká i náznaky ďalšieho spomaľovania ekonomiky. Fond v septembri len mierne klesol o -0,24%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.10.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.9.2019

Metatron Long Term Equity Fund 37,21 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 25,61 %
USA TOP Fond o.p.f. 11,56 %
EUROFOND o.p.f. 10,22 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 7,91 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 22.10.2019

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 8 208 801,90 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0697 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,09 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF