Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 25.3.2019

Zastúpenie v %
Akcie 70,95 %
Dlhopisy 27,54 %
Komodity 0 %
Ostatné 5,06 %
Reality 6,51 %

Výkonnosť fondu k dátumu 22.4.2019

1 mesiac 1,58 %
3 mesiace 8,23 %
6 mesiacov 1,53 %
1 rok 4,10 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,48 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.3.2019

Fond si za mesiac marec pripísal na výkonnosti 1,13%. Za kladnou výkonnosťou stojí najmä rast akciových trhov, ktoré pokračovali v raste a vymazávaní poklesu zo záveru roka 2018. Trhy ťahal hore obrat v rétorike Fed, ktorý namiesto pôvodne dvoch plánovaných zvýšení sadzieb už necíti potrebu zvyšovať sadzby tento rok a zároveň chce ukončiť zmenšovanie svojej bilancie v septembri. Investori tiež očakávajú v blízkom období dosiahnutie obchodnej dohody medzi USA a Čínou, ktorá by mala ukončiť napätie medzi oboma krajinami a zažehnať otvorenú obchodnú vojnu. Najväčší vplyv na výkonnosť fondu má Metatron Long Term Equity fond, ktorý k marcovému nárastu výkonnosti prispel tým, že sám vzrástol o 5,17%. Dlhopisová zložka fondu tvorená najmä fondom JT Bond v marci k zhodnoteniu neprispela, mala však stabilizačný efekt na portfólio. Z hľadiska očakávaní na ďalší vývoj je podstatné, že ak bude obchodná dohoda USA s Čínou dosiahnutá, akciové trhy by mali ešte o niečo jej vplyvom vzrásť. Americké akciové trhy majú šancu sa tým vrátiť späť na svoje historické maximá.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.4.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.3.2019

Metatron Long Term Equity Fund 33,99 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 27,43 %
EUROFOND o.p.f. 10,58 %
USA TOP Fond o.p.f. 9,56 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 6,51 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 22.4.2019

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 9 875 985,13 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0623 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,57 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF