Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 25.11.2019

Zastúpenie v %
Akcie 35,59 %
Dlhopisy 27,9 %
Komodity 0 %
Ostatné 13,37 %
Reality 10,75 %

Výkonnosť fondu k dátumu 15.12.2019

1 mesiac 1,44 %
3 mesiace 0,91 %
6 mesiacov 1,75 %
1 rok 7,69 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,67 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.11.2019

Počas mesiaca sme vo fonde mierne redukovali pozíciu v Metatron Long Term Equity Fund z dôvodu limitov. Až 87,22% portfólia bolo zainvestovaných v EUR, a 11,3% v USD. Zvyšok portfólia tvorili iné meny s menej významným zastúpením. Akciové trhy pokračovali v raste aj v novembri. Trend nasledujúce stratégie a algoritmy vyhodnotili zmienky o blížiacej sa dohode Číny a USA ako dôvod pre nákup akcií. Rovnako skryté kvantitatívne uvoľňovanie z dielne Fed prospievalo rizikovým aktívam. Účastníci trhu však rekordne stávkujú na ďalší pokles volatility trhov, napriek tomu, že už teraz je neobvykle nízko. To vytvára priestor na ich korekciu. Preto sme v súčasnosti vo vzťahu k akciovým trhom viac opatrní. Fond celkovo za mesiac vzrástol o +0,16%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 15.12.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.11.2019

Metatron Long Term Equity Fund 33,20 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 26,63 %
USA TOP Fond o.p.f. 11,51 %
EUROFOND o.p.f. 8,53 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 8,21 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 15.12.2019

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 7 983 984,93 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0825 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 1,42 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF