J&T SELECT

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2017

Zastúpenie v %
Akcie 56,99 %
Dlhopisy 28,89 %
Komodity 3,83 %
Ostatné 15,63 %
Reality 12,07 %

Výkonnosť fondu k dátumu 24.9.2017

1 mesiac 0,81 %
3 mesiace -0,32 %
6 mesiacov 2,75 %
1 rok 7,49 %
od zahájenia činnosti (p.a.) -0,82 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2017

Počas augusta dominovali trhom očakávania o blížiacej sa zmene v smerovaní menovej politiky ECB, a riziková averzia spôsobená vzájomnými slovnými prestrelkami a hrozbami medzi vodcami Severnej Kórei a USA. Od júna narastajú očakávania ohľadom blížiaceho sa exitu z QE vyvolané oznámením M. Draghiho o tom, že európskej ekonomike sa darí veľmi dobre, a obnovené reinflačné sily môžu poskytnúť dostatočný priestor pre prispôsobenie parametrov aktuálneho menového stimulu. Špekulanti od toho času vyhnali EURUSD z úrovne  1,1182 až na 1,2063, ktorej sa dotkol 29.8. To spôsobuje akciovým investorom obavy z poklesu ziskov európskych exportérov, a spoločne s geopolitickým napätím drží EU akcie pod tlakom. Samotné prudké posilnenie EURUSD už dostatočne uťahuje menovú politiku v eurozóne, a je ekvivalentné niekoľkým zvýšeniam sadzieb. Špekulanti tak sami zabraňujú ECB ukončiť stimuly v rýchlejšom tempe, a je preto pravdepodobné ich sklamanie, a návrat EURUSD k nižším úrovniam. Okrem menovej politiky svoju úlohu vo výkyvoch globálnych trhov zohrávalo počas augusta aj geopolitické napätie medzi USA a Severnou Kóreou. Fond si v auguste pripísal 0,20%, najväčší vplyv mali akciové investície – menovite Eurofond +1,83%, Metatron Long Term Equity +0,11% a USA TOP fond -0,83%. J&T Bond v rámci dlhopisovej zložky fondu si pripísal +0,25%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 24.9.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2017

J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 28,80 %
Metatron Long Term Equity Fund 25,26 %
Futures S&P 500 12,91 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 12,07 %
EUROFOND o.p.f. 6,34 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informacie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 8 124 334,72 EUR
Aktuálna hodnota PL 0,9793 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,06 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Max. vstupný poplatok 3,00 %
Max. výstupný poplatok 1 %; aktuálne 0 %
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU