J&T SELECT

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.12.2016

Zastúpenie v %
Akcie 63,91 %
Dlhopisy 37,17 %
Komodity 0 %
Ostatné 12,99 %
Reality 9,87 %

Výkonnosť fondu k dátumu 6.2.2017

1 mesiac 0,22 %
3 mesiace 1,29 %
6 mesiacov 1,08 %
1 rok 0,39 %
od zahájenia činnosti (p.a.) -4,27 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.12.2016

V decembri boli hlavnou udalosťou zasadania najdôležitejších centrálnych bánk a taktiež sa odohralo talianske referendum. Americká centrálna banka v decembri zvýšila bez prekvapenia sadzby o 0,25 bázických bodov. Prekvapením pre trh bolo zvýšenie predpokladaných zvýšení sadzieb v roku 2017 z pôvodných 2 na 3 vplyvom plánov D. Trumpa na fiškálnu stimuláciu ekonomiky. ECB v decembri taktiež bez prekvapenia predĺžila kvantitatívne uvoľňovanie, miernym prekvapením bolo, že až do decembra 2017, pričom však zároveň znížila plánovaný objem nákupu aktív na 60 mld eur mesačne od apríla 2017 z pôvodných 80 mld. ECB dobre odkomunikovala trhom, že nejde z jej pohľadu o začiatok ukončovania nákupu aktív, ktorých trvanie môže byť opäť predĺžené, či navýšené a trh to prijal s pochopením. Talianske referendum dopadlo podľa prieskumov, voliči sa vyjadrili proti ústavným reformám a tak premiér Renzi odstúpil, keďže už pred referendom vsadil na jeho výsledok svoj mandát.
V majetku JT Select, sa jednotlivé pozície zhodnotili nasledovne: USA TOP fond vzrástol o 2,2%, Eurofond o 7,25%, Náš Prvý Realitný fond o 0,08%. Metatron Long Term Equity vzrástol o 2,27%. JT Bond poklesol o -0,09%. Dolár voči euru posilnil o 0,68%. JT Select sa v decembri zhodnotil celkovo o 1,57%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 6.2.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.12.2016

J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 29,69 %
Metatron Long Term Equity Fund 29,19 %
Futures S&P 500 17,63 %
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. - PPSS 9,87 %
EUROFOND o.p.f. 7,29 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Napíšeme vám naspäť

Zadajte, prosím, svoje telefónne číslo (minimálne 9 znakov).
Zadajte platnú e-mailovú adresu, napr. jozef.novak@mojmail.sk.
V odpovedi používajte, prosím, iba číslice.

Základné informacie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 6 037 050,82 EUR
Aktuálna hodnota PL 0,9197 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,35 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Max. vstupný poplatok 3,00 %
Max. výstupný poplatok 1 %; aktuálne 0 %
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF