J&T SELECT

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2017

Zastúpenie v %
Akcie 63,23 %
Dlhopisy 25,55 %
Komodity 4,54 %
Ostatné 13,99 %
Reality 10,46 %

Výkonnosť fondu k dátumu 23.11.2017

1 mesiac 1,67 %
3 mesiace 4,92 %
6 mesiacov 5,32 %
1 rok 12,68 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 0,70 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.10.2017

V priebehu októbra sa trhom darilo. Investori sa sústreďovali na hospodárske výsledky firiem, pozitívne údaje z americkej ekonomiky, zasadanie ECB, kde sa rozhodovalo o menovej politike, a na progres v oblasti daňovej reformy a výber nového guvernéra Fed.
Na zasadaní ECB koncom októbra ECB rozhodla o znížení objemu kvantitatívneho uvoľňovania na 30 mld. eur mesačne zo súčasných 60 mld., počnúc januárom 2018. ECB ubezpečila trh, že sadzby sa nebudú v dohľadnej dobe zvyšovať, a objem QE sa môže kedykoľvek opäť navýšiť, pokiaľ sa inflácia nebude dostatočne rýchlo blížiť cielenej úrovni. Euro voči doláru oslabilo, výnosy dlhopisov poklesli a akcie rástli.
Americká ekonomika v 3Q rástla nad očakávania, anualizovane o 3% vs. očakávaný rast 2,6%. Aktuálna výsledková sezóna má priaznivý priebeh.
Okrem menovaných faktorov pozitívne vplýval na náladu investorov aj dosiahnutý progres v oblasti schvaľovania daňovej reformy v USA, a oznámenie mena nového guvernéra Fed, pre ktorého sa rozhodol D.Trump. Jerome H. Powell nahradí Janet Yellen v tejto funkcii po uplynutí jej funkčného obdobia vo februári 2018. Vo všeobecnosti sa od neho očakáva pokračovanie rovnakej menovej politiky, akú presadzovala Yellenová, čo trhy prijali dobre a bez zbytočného rozruchu.
Fond si za október pripísal zhodnotenie 2,68%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 23.11.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.10.2017

Metatron Long Term Equity Fund 26,29 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 25,47 %
Futures S&P 500 11,97 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 10,46 %
USA TOP Fond o.p.f. 7,57 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 23.11.2017

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 9 607 709,56 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0192 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,19 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online alebo vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.