J&T SELECT

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2017

Zastúpenie v %
Akcie 57,85 %
Dlhopisy 28,59 %
Komodity 5,54 %
Ostatné 14,56 %
Reality 12,94 %

Výkonnosť fondu k dátumu 17.7.2017

1 mesiac 0,18 %
3 mesiace 1,37 %
6 mesiacov 5,86 %
1 rok 7,62 %
od zahájenia činnosti (p.a.) -1,13 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.6.2017

Jún sa niesol v pomerne nezaujímavom dovolenkovom režime, kým letnú pohodu narušili v závere mesiaca vyjadrenia významných predstaviteľov centrálnych bánk, ktoré naznačovali zámer ukončenia obdobia uvoľnenej menovej politiky.

Fed: bez ohľadu na sériu sklamaní z ekonomických dát naznačila guvernérka Yellenová ochotu pokračovať v uťahovaní menovej politiky, a začať s postupným znižovaním bilancie, ktorú Fed doteraz udržoval na konštantnej hladine výmenou maturujúcich dlhopisov za nové. V ECB vyvolal rozruch M.Draghi, ktorý prekvapil trhy svojím prejavom naznačujúcim blížiaci sa exit z kvantitatívneho uvoľňovania a politiky záporných úrokových sadzieb na ECB Forum on Central banking. Reakcia trhu: klesali ceny bezpečných štátnych dlhopisov, narástli ich výnosy, klesali EU akcie, a euro výrazne posilnilo voči USD a iným menám. Pár hodín po prejave Draghiho sa s jastrabím prejavom pridal aj guvernér BoE M. Carney, v reakcii na čo posilnila GBP a riziková averzia voči akciám aj výpredaj dlhopisov dostali nový dodatočný impulz. Fond sa napriek uvedenému dokázal zhodnotiť za mesiac jún o 0.87%, najväčší vplyv na nárast hodnoty majetku fondu mala pozícia vo fonde Metatron Long Term Equity, ktorá vzrástla počas mesiaca o 3.29%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 17.7.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.6.2017

J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 29,67 %
Metatron Long Term Equity Fund 27,60 %
Futures S&P 500 14,21 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 12,94 %
cash EUR 7,21 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Napíšeme vám naspäť

Zadajte, prosím, svoje telefónne číslo (minimálne 9 znakov).
Zadajte platnú e-mailovú adresu, napr. jozef.novak@mojmail.sk.
V odpovedi používajte, prosím, iba číslice.

Základné informacie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 7 525 908,46 EUR
Aktuálna hodnota PL 0,9736 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,50 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Max. vstupný poplatok 3,00 %
Max. výstupný poplatok 1 %; aktuálne 0 %
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID