J&T SELECT

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.1.2018

Zastúpenie v %
Akcie 56,06 %
Dlhopisy 22,17 %
Komodity 5,74 %
Ostatné 14,24 %
Reality 9,12 %

Výkonnosť fondu k dátumu 22.2.2018

1 mesiac -0,79 %
3 mesiace 2,35 %
6 mesiacov 7,38 %
1 rok 11,18 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,43 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.1.2018

Január bol rozhodne pozitívnym mesiacom pre akciové trhy a to predovšetkým pre tie americké. Indexy v USA dosahovali nové rekordy, čo pre ne znamenalo nárast o 5,7% až 8,65% v usd, kým európske zaznamenali síce tiež pozitívnu výkonnosť, avšak trochu pripomínajúcou horskú dráhu, keďže koncom mesiaca sa dostavilo v EÚ vyberanie ziskov, ktoré ubralo značnú časť z predošlého nárastu, ktorý sa nakoniec pohyboval medzi 1,7%-3%. Dlhopisové výnosy narastali globálne, čo znižovalo cenu dlhopisov. Euro nezaváhalo hneď od začiatku roka a posilnilo voči USD o 3,41% na úroveň 1,2414 vo viere silného ekonomického rastu a skoršieho ukončenia kvantitatívneho uvoľňovania z dielne ECB. Fed na svojom zasadaní vyjadril dôveru v dosiahnutie inflačného cieľa dvoch percent v dohľadnej dobe a tak podporil nárast trhových úrokových sadzieb, čo však nijak nepomohlo sile dolára a neprospievali mu ani protichodné komentáre k sile dolára z Davosu z úst ministra financií USA Mnuchina a neskôr D.Trumpa. Fond sa za január zhodnotil o 1,32%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.2.2018

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.1.2018

Metatron Long Term Equity Fund 24,26 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 22,10 %
EUROFOND o.p.f. 10,25 %
cash EUR 9,92 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 9,12 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 22.2.2018

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 9 996 294,55 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0432 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 1,37 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online alebo vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.