J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 28.4.2017

Zastúpenie v %
Dlhopisy 96,1 %
Ostatné 3,9 %

Výkonnosť fondu k dátumu 27.5.2017

1 mesiac 0,51 %
3 mesiace 1,45 %
6 mesiacov 2,21 %
1 rok 4,93 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 5,31 %
k min. IH (p.a.) 5,42 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.4.2017

Prebytok likvidity na trhoch naďalej pomáha udržovať ceny dlhopisov vysoko. Menová politika v Európe zostáva veľmi uvoľnená a aj v USA sa uťahuje len veľmi pomaly. Po zverejnení výsledkov volieb vo Francúzsku klesli rizikové prirážky na juhu eurozóny. Index dolárových high yield podnikových dlhopisov pridal 1%, európsky HY index vyrástol o 0,9%.
V apríli bol navýšený v portfóliu fondu podiel dlhopisu energetického holdingu EPH 3,5% splatného v roku 2020 a v menšej miere tiež TMR 6% splatného v roku 2021. Kurz fondu za mesiac vzrástol o 0,55%. Dôvodom vyššieho ako očakávaného zhodnotenia bol rast cien dlhopisov CPI a TMR 6% 2021.
Fond nepodstupuje menové riziko. Hotovosť v portfóliu na konci mesiaca bola 3,9% portfólia. Durácia portfólia je 2,87 roku. Hrubý výnos do splatnosti portfólia sa stabilizoval na 3,76%.
Výhľad na máj:
Rizikové prirážky dlhopisov sú relatívne nízke a podnikové dlhopisy sú taktiež menej atraktívne ako v minulých rokoch. Krátkodobo sa na tomto stave asi nič nezmení, pokiaľ vo francúzskych voľbách prekvapivo nezvíťazí kandidátka krajnej pravice.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27.5.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 28.4.2017

TMR sub 6 02/05/21 17,74 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 15,73 %
EPHHLD 4,2 06/29/2018 11,79 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 10,92 %
CPIFSK 29/09/2022 8,87 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Napíšeme vám naspäť

Zadajte, prosím, svoje telefónne číslo (minimálne 9 znakov).
Zadajte platnú e-mailovú adresu, napr. jozef.novak@mojmail.sk.
V odpovedi používajte, prosím, iba číslice.

Základné informacie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 168 138 924,64 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2107 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,11 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Max. vstupný poplatok 3,00 %
Max. výstupný poplatok 1,00 %
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID