J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2018

Zastúpenie v %
Dlhopisy 95,58 %
Ostatné 4,42 %

Výkonnosť fondu k dátumu 24.9.2018

1 mesiac 0,92 %
3 mesiace 1,08 %
6 mesiacov 2,17 %
1 rok 3,79 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,78 %
k min. IH (p.a.) 4,58 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2018

Hrozba obchodných vojen naďalej obchádza finančné trhy, z čoho benefitujú americké aktíva na úkor ostatných. Pokračujúce problémy Argentíny a Turecka a nové sankcie na Rusko sentimentu nepomohli. Makroekonomické dáta sú naďalej pozitívne, hoci európsky rast možno popri USA označiť ako tlmený.
Index dolárových high yield podnikových dlhopisov stúpol o 0,7%, obdobný európsky HY index ostal bez zmeny.
V auguste sme na primárnom trhu nakúpili dlhopis JOJ Media House 2023. Voľnú hotovosť sme ďalej umiestnili do navýšenia pozícií J&T ENERGY FINANCING 2022, TMR 2018 a JTFG 2019. Kurz fondu od 30. júla do 28. augusta vzrástol o 0,29%.
Fond nepodstupuje menové riziko. Durácia portfólia mierne vzrástla na 2,51 roka. Hrubý výnos do splatnosti portfólia je 3,83%. Hotovosť vo fonde na konci mesiaca tvorila 4,2% portfólia.
Výhľad na september:
Na finančných trhoch panujú pomerne pesimistické očakávania ohľadom výhľadu pre ceny investičných aktív. Dôvodom sú špecifické problémy zemí ako Turecko či Argentína, spomalenie v Číne, rast úrokových sadzieb v USA a Trumpova konfrontačná zahraničná politika. V septembri sa začne výraznejšie hovoriť o amerických parlamentných voľbách v novembri. Obchodné vojny, problematika talianskeho rozpočtu a turecké problémy zrejme tak skoro nezmiznú. Z tohto dôvodu sme zaujali skôr defenzívny postoj.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 24.9.2018

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2018

TMR sub 6 02/05/21 13,64 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 12,27 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 11,78 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 8,03 %
CPIFSK 29/09/2022 7,04 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 24.9.2018

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 216 766 409,36 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2643 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,38 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online. Vyplnenie formulára trvá pár minút a budete potrebovať len jeden doklad totožnosti. Po odoslaní formulára pripravíme zmluvu, ktorú vám doručíme kuriérom na podpis.

Aby celý proces založenia zmluvy prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií, používajte pri vypĺňaní formulára diakritiku.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.