Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.10.2018

Zastúpenie v %
Dlhopisy 98,93 %
Ostatné 1,07 %

Výkonnosť fondu k dátumu 17.11.2018

1 mesiac 0,24 %
3 mesiace 0,98 %
6 mesiacov 2,00 %
1 rok 2,85 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,71 %
k min. IH (p.a.) 4,57 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.10.2018

Počas októbra sme rozinvestovali hotovosť vo fonde do niekoľkých dlhopisov, a pomohli sme tým zvýšiť výnos do splatnosti portfólia fondu, a to konkrétne zo 3,61% na 4,10%. Zároveň sa zvýšila aj durácia fondu z 2,19 na 2,73 a priemerná splatnosť portfólia z 2,42 roka na 3,03. Dlhopisy, ktoré sme počas mesiaca dokúpili boli TMR 4,4% so splatnosťou v októbri 2024, JTRE financing - bezkupónový dlhopis so splatnosťou v októbri 2025 s výnosom do splatnosti 5%, JTFIGR 4% a splatnosťou v októbri 2023, a dokúpili sme pozíciu v dlhopise Sazka Group Financing 4% a splatnosťou v decembri 2022, s výnosom do splatnosti 3,86% a J&T Energy Financing 4,6% s maturitou vo februári 2022 a výnosom do splatnosti 4,6%. Fond zaznamenal za október výkonnosť +0,27%, celkovo od začiatku roka tak podielnikom priniesol výkonnosť už 2,71%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 17.11.2018

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.10.2018

TMR sub 6 02/05/21 13,58 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 11,88 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 11,61 %
SAZFIN 4 12/12/2022 8,30 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 7,93 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 17.11.2018

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 219 207 687,41 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2686 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,08 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online. Vyplnenie formulára trvá pár minút a budete potrebovať len jeden doklad totožnosti. Po odoslaní formulára pripravíme zmluvu, ktorú vám doručíme kuriérom na podpis.

Aby celý proces založenia zmluvy prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií, používajte pri vypĺňaní formulára diakritiku.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.