J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 27.12.2017

Zastúpenie v %
Dlhopisy 96,53 %
Ostatné 3,47 %

Výkonnosť fondu k dátumu 15.1.2018

1 mesiac 0,18 %
3 mesiace 0,65 %
6 mesiacov 1,93 %
1 rok 4,01 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 5,01 %
k min. IH (p.a.) 4,90 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 27.12.2017

Posledný mesiac roka 2017 skončil zmiešane naprieč dlhopisovým spektrom, keď tradične ovplyvnili koniec roka technické faktory. Schválenie daňovej reformy v USA a výsledky volieb v Katalánsku výrazné zmeny nepriniesli. Americký Fed zvýšil úrokové sadzby, čím si boli trhy takmer isté. Stratégiu na rok 2018 predstavil Fed ako tri zvýšenia sadzieb, trhy vidia pravdepodobnosť skôr na dve zvýšenie. Dáta z vyspelých ekonomík vyznievajú priaznivo, či už ide o trh práce, infláciu či predstihové indikátory.
Index dolárových high yield podnikových dlhopisov posilnil v decembri o 0,2%, európsky high yield index ostal bezo zmeny.
V decembri sme na primárnom trhu nakúpili dlhopisy stávkového holdingu Sazka Group. Kurz fondu od 27.novembra do 27.decembra vzrástol o 0,19%. Na nižšom výnose sa podieľal pokles cien dlhopisov EPH a Emma Gamma.
Fond nepodstupuje menové riziko. Durácia portfólia poklesla na 2,41 roka. Hrubý výnos do splatnosti portfólia je 3,65%. Hotovosť v portfóliu na konci mesiaca bola 3,5% portfólia.
Výhľad na január:
Na začiatku roka budú investori sledovať, ako bondové trhy reagujú na znížené nákupy ECB v rámci politiky QE. Celkovo čakáme mierne rastúce výnosy štátnych dlhopisov. Kreditné prirážky by sa zatiaľ mohli v priemere udržať zhruba na rovnakej úrovni, aj keď možno očakávať väčšiu diferenciáciu medzi emitentmi.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 15.1.2018

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 27.12.2017

TMR sub 6 02/05/21 16,12 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 13,85 %
EPHHLD 4,2 06/29/2018 10,25 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 9,28 %
CPIFSK 29/09/2022 7,99 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 15.1.2018

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 192 271 947,07 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2354 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,09 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online alebo vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.