J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 25.6.2018

Zastúpenie v %
Dlhopisy 98,77 %
Ostatné 1,23 %

Výkonnosť fondu k dátumu 19.7.2018

1 mesiac 0,10 %
3 mesiace 1,04 %
6 mesiacov 1,34 %
1 rok 3,57 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,75 %
k min. IH (p.a.) 4,40 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.6.2018

USA pokračuje v zavádzaní protekcionistických opatrení a protistrany kontrujú adekvátnou reakciou. Výnosové krivky v USA i v Európe pokračujú v splošťovaní, čo je interpretované ako obavy zo spomaľujúcej sa ekonomiky. ECB predstavila opatrný plán na priškrtenie menovej politiky a nálada na talianskom dlhopisovom trhu sa v júni stabilizovala po komentároch vlády na obranu eura. Vzniknutý sentiment pomohlo defenzívnym aktívam a víťazom mesiaca sa stali vládne dlhopisy eurozóny.
Index dolárových high yield podnikových dlhopisov stúpol o 0,4%, obdobný európsky HY index stratil 0,4%.
V júni sme navýšili investíciu do dlhopisu J&T Energy Financing 2022. Kurz fondu od 28.mája do 25. Júna vzrástol o 0,39%. Na zhodnotení podielového listu mal podiel najmä rast cien dlhopisov Eurovea a Emma Gamma.
Fond nepodstupuje menové riziko. Durácia portfólia mierne klesla na 2,22 roka. Hrubý výnos do splatnosti portfólia je 4,09%. Hotovosť vo fonde na konci mesiaca tvorila 1,4% portfólia.
Výhľad na júl:
Začína výsledková sezóna v Európe i USA. Politické riziká v podobe euroskeptickej vlády Talianska pretrvávajú, čo môže pomôcť dopytu po bezpečných nemeckých dlhopisoch.
Vyhliadky európskej ekonomiky by sa však mohli v priebehu leta opäť vylepšiť a spolu s rastúcou infláciou tak tlačiť výnosy dlhodobejších nemeckých bondov smerom nahor.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 19.7.2018

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.6.2018

TMR sub 6 02/05/21 14,91 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 13,30 %
EPHHLD 4,2 06/29/2018 9,64 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 8,56 %
CPIFSK 29/09/2022 7,57 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 19.7.2018

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 201 141 918,81 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,252 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,09 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online. Vyplnenie formulára trvá pár minút a budete potrebovať len jeden doklad totožnosti. Po odoslaní formulára pripravíme zmluvu, ktorú vám doručíme kuriérom na podpis.

Aby celý proces založenia zmluvy prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií, používajte pri vypĺňaní formulára diakritiku.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.