J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2017

Zastúpenie v %
Dlhopisy 95,85 %
Ostatné 4,15 %

Výkonnosť fondu k dátumu 10.4.2017

1 mesiac 0,49 %
3 mesiace 1,09 %
6 mesiacov 1,93 %
1 rok 5,05 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 5,27 %
k min. IH (p.a.) 5,50 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 28.2.2017

Predstavitelia Európskej centrálnej banky opakovane ubezpečovali finančné trhy, že napriek krátkodobej rastúcej inflácii sa nechystá predčasne ukončiť program odkúpy aktív. Hoci inflácia v Európe rastie, jej menej kolísavá časť – čistá inflácia, naďalej zostáva veľmi nízka. Rizikové prirážky dlhopisov juhoeurópskych zemí sa naďalej mierne zvýšili. Index USD high yield podnikových dlhopisov narástol o 1,5%, obdobný európsky index pridal 0,7%.
V priebehu februára fond znížil pozíciu a čiastočne realizoval zisk na dlhopisoch TMR 6% 2021. Najnovšie sme investovali do dlhopisov energetickej spoločnosti EPH 3,50% splatných v roku 2020. Fond dosiahol vo februári výkonnosť 0,47% mimo iného aj vďaka nárastu cien dlhopisov CPI 5% 2022 a TMR 6% 2021. Bez nárastu cien týchto dlhopisov by bol februárový výnos fondu zhruba polovičný.
Fond nepodstupuje menové riziko. Hotovosť v portfóliu na konci februára bola 2,2% portfólia. Modifikovaná durácia portfólia narástla na 3,05. Výnos do splatnosti portfólia činí 3,94%.
Výhľad na marec:
Hoci sa zdá, že sa v marci schyľuje k zvýšeniu základnej dolárovej úrokovej sadzby, trhy zostávajú vďaka prebytku hotovosti zatiaľ kľudné. Logické by však bolo očakávať určitý pokles cien štátnych dlhopisov a v dôsledku toho by mohli byť postihnuté tiež akcie a ďalej meny a bondy rozvíjajúcich sa zemí.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 10.4.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.3.2017

TMR sub 6 02/05/21 17,32 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 16,25 %
EPHHLD 4,2 06/29/2018 12,18 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 11,28 %
CPIFSK 29/09/2022 9,16 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Napíšeme vám naspäť

Zadajte, prosím, svoje telefónne číslo (minimálne 9 znakov).
Zadajte platnú e-mailovú adresu, napr. jozef.novak@mojmail.sk.
V odpovedi používajte, prosím, iba číslice.

Základné informacie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 157 486 614,09 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2008 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,24 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Max. vstupný poplatok 3,00 %
Max. výstupný poplatok 1,00 %
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF