J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 26.2.2018

Zastúpenie v %
Dlhopisy 95,65 %
Ostatné 4,35 %

Výkonnosť fondu k dátumu 22.3.2018

1 mesiac 0,03 %
3 mesiace 0,24 %
6 mesiacov 0,98 %
1 rok 3,37 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,82 %
k min. IH (p.a.) 4,57 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 26.2.2018

Investori sa vo februári začali viac obávať zrýchľujúcej inflácie, čo prinieslo predajný tlak na trhy obligácií. Americké desaťročné štátne bondy atakovali hranicu výnosu 3,0%, čo je najviac od roku 2013. V druhej polovici februára sa ceny dlhopisov stabilizovali, avšak na trhoch stále panovali obavy z vyšších sadzieb. Rétorika nového predsedu Fedu J. Powella potvrdila plán na uťahovanie monetárnej politiky a niesla sa v mierne jastrabom tóne.
Index dolárových high yield podnikových dlhopisov stratil 0,9%, európsky HY index zaznamenal stratu 0,6%.
V priebehu februára nedošlo v portfóliu k zásadným zmenám. Kurz fondu od 29. januára do 26. februára klesol o 0,07%. Dôvodom bol mierny pokles cien dlhopisov ESIN, Eurovea a čiastočne aj J&T Finance Group.
Fond nepodstupuje menové riziko. Durácia portfólia mierne poklesla na 2,3 roka. Hrubý výnos do splatnosti portfólia je 3,78%. Hotovosť v portfóliu na konci mesiaca tvorila 4,35% portfólia.
Výhľad na marec:
Trhy práce naprieč ekonomikami zostávajú silné a komentáre Fedu vyzneli v prospech rýchlejšieho uťahovania menovej politiky. Výnosy štátnych dlhopisov by preto mali skôr pokračovať v raste, čo je pre podnikové dlhopisy negatívny faktor. Prehlásenia ohľadom protekcionistických opatrení zo strany USA môžu taktiež prispieť k nervozite na trhoch.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.3.2018

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 26.2.2018

TMR sub 6 02/05/21 14,96 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 13,30 %
EPHHLD 4,2 06/29/2018 9,74 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 8,93 %
CPIFSK 29/09/2022 7,73 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 22.3.2018

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 195 692 673,92 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2374 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,26 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online. Vyplnenie formulára trvá pár minút a budete potrebovať len jeden doklad totožnosti. Po odoslaní formulára pripravíme zmluvu, ktorú vám doručíme kuriérom na podpis.

Aby celý proces založenia zmluvy prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií, používajte pri vypĺňaní formulára diakritiku.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.