J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2017

Zastúpenie v %
Dlhopisy 95,43 %
Ostatné 4,57 %

Výkonnosť fondu k dátumu 17.7.2017

1 mesiac -0,10 %
3 mesiace 0,79 %
6 mesiacov 2,01 %
1 rok 4,46 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 5,15 %
k min. IH (p.a.) 5,09 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.6.2017

Európske obligácie oslabovali v očakávaní uťahovania menovej politiky. Trhy takto naladil svojimi vyjadreniami guvernér ECB M. Draghi. Americké high yield dlhopisy preukázali húževnatosť, keď sa na nich výrazne nepodpísala ani klesajúca cena ropy. Americká centrálna banka taktiež nemierni jastrabie komentáre a je odhodlaná dodržať tohtoročný plán na ešte jedno zvyšovanie sadzieb pri znižovaní svojej bilancie. Index USD HY podnikových dlhopisov narástol o 0,1%, európsky HY index o 0,2%.
V priebehu júna sme ďalej navýšili pozíciu fondu v zaistených dlhopisoch spoločnosti Tatry Mountain Resorts 4,5% 2018. Kurz fondu za mesiac klesol o 0,14%. Dôvodom bol mierny pokles cien niektorých dlhopisov CPI, ako aj obidvoch vydaných dlhopisov TMR. Celkové zhodnotenie fondu za prvý polrok dosiahlo 2,2%.
Fond nepodstúpil menové riziko. Durácia portfólia poklesla na 2,65 roka. Hrubý výnos do splatnosti portfólia je 3,7%. Hotovosť na konci mesiaca predstavovala 4,3% portfólia.
Investori budú sledovať, či výnos nemeckého desaťročného dlhopisu prelomí technickú hranicu 0,5%. Vďaka politike ECB je tento trh odtrhnutý od fundamentov, a preto možno výsledok ťažko predpovedať. V portfóliách držíme úrokové riziko znížené, pretože prekročenie hranice 0,5% by mohlo viesť k výraznejším výpredajom. Naopak pokles výnosov by nemal byť taký prudký.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 17.7.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.6.2017

TMR sub 6 02/05/21 16,93 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 15,07 %
EPHHLD 4,2 06/29/2018 10,90 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 10,07 %
CPIFSK 29/09/2022 8,37 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Napíšeme vám naspäť

Zadajte, prosím, svoje telefónne číslo (minimálne 9 znakov).
Zadajte platnú e-mailovú adresu, napr. jozef.novak@mojmail.sk.
V odpovedi používajte, prosím, iba číslice.

Základné informacie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 174 335 563,78 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,212 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,04 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Max. vstupný poplatok 3,00 %
Max. výstupný poplatok 1,00 %
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID