J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 28.5.2018

Zastúpenie v %
Dlhopisy 98,07 %
Ostatné 1,93 %

Výkonnosť fondu k dátumu 23.6.2018

1 mesiac 0,34 %
3 mesiace 1,08 %
6 mesiacov 1,32 %
1 rok 3,40 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,80 %
k min. IH (p.a.) 4,54 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 28.5.2018

Hlavnou témou na trhoch sa v máji stala talianska politická situácia. Populistické strany sa prekvapivo dohodli na zostavení vlády. Ekonomický program pozostávajúci zo zníženia daní a zvýšenia výdavkov, požiadavky na odpustenie časti dlhov a emisie v paralelnej mene vyvolali paniku na európskych trhoch a útek k bezpečným nemeckým a americkým dlhopisom. Nepriaznivo ovplyvnené boli aj ďalšie rizikové aktíva. Kvôli deficitom obchodnej bilancie a inflácii sa pod tlak dostalo Turecko a Argentína.
Index dolárových high yield podnikových dlhopisov stúpol o 0,2%, obdobný európsky HY index stratil 1,15%.
V máji sme navýšili podiel v dlhopisoch Emma Gamma a nakúpili sme nové bondy J&T Energy Financing 2022, ktoré financujú aktíva v energetickom sektore. Kurz fondu od 30. apríla do 28. mája vzrástol o 0,22%.
Fond nepodstupuje menové riziko. Durácia portfólia mierne klesla na 2,26 roka. Hrubý výnos do splatnosti portfólia je 3,84%. Hotovosť v portfóliu na konci mesiaca tvorila 1,9% portfólia.
Výhľad na jún:
Trhy budú výrazne ovplyvňovať kroky novej talianskej populistickej vlády. Pravdepodobne tak dopyt po bezpečných dlhopisoch môže byť silnejší, než sme čakali. Fundamentálne dáta (utiahnutý trh práce, očakávaná vyššia inflácia) smerujú k nižším cenám štátnych dlhopisov a mierne rastúcim rizikovým prirážkam pri podnikových dlhopisoch.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 23.6.2018

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 28.5.2018

TMR sub 6 02/05/21 14,77 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 13,22 %
EPHHLD 4,2 06/29/2018 9,64 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 8,90 %
CPIFSK 29/09/2022 7,51 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 23.6.2018

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 198 960 204,33 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2507 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,25 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online. Vyplnenie formulára trvá pár minút a budete potrebovať len jeden doklad totožnosti. Po odoslaní formulára pripravíme zmluvu, ktorú vám doručíme kuriérom na podpis.

Aby celý proces založenia zmluvy prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií, používajte pri vypĺňaní formulára diakritiku.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.