Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 26.11.2018

Zastúpenie v %
Dlhopisy 98,77 %
Ostatné 1,23 %

Výkonnosť fondu k dátumu 14.12.2018

1 mesiac 0,05 %
3 mesiace 0,77 %
6 mesiacov 1,73 %
1 rok 2,93 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,65 %
k min. IH (p.a.) 4,37 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 26.11.2018

Za uplynulý mesiac sme vo fonde nerealizovali žiadne transakcie. Pomer hotovosti mierne vzrástol z 1,07% na 1,23%. Fond je plne zainvestovaný, aby ťažil maximum z výnosu dlhopisov. Najväčší cenový nárast vo fonde zaznamenal bezkupónový dlhopis J&T Real Estate Financing 2025 a to konkrétne o 4,44%, kým naopak najväčší pokles medzimesačne zaznamenal na cene dlhopis J&T Real Estate Finance Two 2023, ktorý poklesol o 1,46%. Najväčší výnos do splatnosti má v portfóliu momentálne dlhopis J&T Global Finance V 12/2018, s výnosom 5,07%, ktorého splatnosť je veľmi blízko, nastane v prvej polovici decembra, a táto pozícia bude vo fonde nahradená. Najmenší výnos do splatnosti má dlhopis TMR 12/2018 s výnosom 2,28%, no i tento dlhopis v portfóliu čoskoro nahradíme. Celkový výnos do splatnosti portfólia fondu je momentálne na úrovni 4,01%. Fond za mesiac november dosiahol výkonnosť +0,21%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 14.12.2018

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 26.11.2018

TMR sub 6 02/05/21 13,69 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 11,86 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 11,47 %
SAZFIN 4 12/12/2022 8,35 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 7,92 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 14.12.2018

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 219 046 869,97 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2692 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,10 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online. Vyplnenie formulára trvá pár minút a budete potrebovať len jeden doklad totožnosti. Po odoslaní formulára pripravíme zmluvu, ktorú vám doručíme kuriérom na podpis.

Aby celý proces založenia zmluvy prebehol rýchlo a bez zbytočných komplikácií, používajte pri vypĺňaní formulára diakritiku.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.