J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.12.2016

Zastúpenie v %
Dlhopisy 95,17 %
Ostatné 4,83 %

Výkonnosť fondu k dátumu 6.2.2017

1 mesiac 0,07 %
3 mesiace 0,43 %
6 mesiacov 1,67 %
1 rok 4,89 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 5,21 %
k min. IH (p.a.) 5,40 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.12.2016

Dôležité menovopolitické rozhodnutia v USA a Európe rozkolísala trhy dlhopisov. Americké štátne dlhopisy ešte mierne strácali potom, čo FED zvýšil sadzby a zaznel ľahko jastrabím tónom ohľadne výhľadu na rok 2017. ECB predĺžila program odkupu dlhopisov aj za marec 2017 avšak v nižšom objeme. Európske dlhopisy čiastočne mazali predchádzajúce straty. Index dolárových high yield podnikových dlhopisov narástol o 1,8% a obdobný európsky index pridal 1,6%.
V decembri sme navýšili investície do dlhopisu realitnej skupiny CPI s kupónom 5% splatného v roku 2022. Čiastočne sme realizovali zisk na dlhopise EPH 2018. Fond nepodstupuje menové riziko. Hotovosť v portfóliu na konci roku bola 4,8%. Modifikovaná durácia portfólia je 2,68. Výnos do splatnosti portfólia je 3,93%.
Výhľad na január:
V januári bude svet s napätím sledovať prvé kroky nového amerického prezidenta vo funkcií. Trhy v posledných týždňoch očakávajú masívny americký fiškálny stimul, ktorý má priniesť okrem povzbudenia rastu aj vyššiu infláciu a emisiu štátnych dlhopisov. Americké výnosy rastú, zatiaľ čo v Európe drží dlhopisy vysoko podpora centrálnej banky. Rozdiel vo výnose nemeckého a amerického desaťročného dlhopisu tak stúpol na rekordnú úroveň od konca 80. rokov a bude testovaná jeho udržateľnosť.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 6.2.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.12.2016

EUROVEA 4,5 09/07/22 17,96 %
TMR sub 6 02/05/21 16,31 %
EPHHLD 4,2 06/29/2018 13,61 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 12,39 %
CPIFSK 29/09/2022 7,89 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Napíšeme vám naspäť

Zadajte, prosím, svoje telefónne číslo (minimálne 9 znakov).
Zadajte platnú e-mailovú adresu, napr. jozef.novak@mojmail.sk.
V odpovedi používajte, prosím, iba číslice.

Základné informacie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 147 500 213,06 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,1878 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,02 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Max. vstupný poplatok 3,00 %
Max. výstupný poplatok 1,00 %
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF