J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2017

Zastúpenie v %
Dlhopisy 98,29 %
Ostatné 1,71 %

Výkonnosť fondu k dátumu 25.9.2017

1 mesiac 0,23 %
3 mesiace 0,71 %
6 mesiacov 1,76 %
1 rok 3,10 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 5,03 %
k min. IH (p.a.) 4,95 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2017

V auguste hýbalo trhmi geopolitické riziko v podobe slovnej prestrelky medzi USA a Severnou Kóreou. Darilo sa tak najmä štátnym obligáciám, zatiaľ čo high yield dlhopisy si vybrali oddychový čas. Dáta potvrdzujú doterajší trend ekonomickej expanzie v Európe aj v USA, avšak stále pri nízkej inflácii.Index dolárových high yield podnikových dlhopisov stratil v auguste 2%, európsky HY index vyrástol o 0,3%.Do portfólia fondu sme na konci augusta kúpili dlhopis Energetického a průmyslového holdingu 3,50% splatný v roku 2020. Kurz fondu za mesiac vzrástol o 0,18%. K slabšej výkonnosti prispel pokles cien dlhopisov JOJ Media House. Naopak cena bondu Emma Gamma sa ešte zvýšila.Fond nepodstupuje menové riziko. Durácia portfólia poklesla na 2,60 roka. Hrubý výnos do splatnosti portfólia je 3,83%. Hotovosť v portfóliu na konci mesiaca bola 3,1% portfólia.Výhľad na september:September bude zrejme zaujímavý na obidvoch stranách Atlantiku. Zasadá ako americká, tak aj európska centrálna banka. ECB môže predstaviť svoj plán na uťahovanie menovej politiky, ktoré je v súčasnom prostredí expanzie ospravedlniteľné. Proti unáhleným krokom však bude stáť brzda v podobe silného eura. Ďalšie posilňovanie spoločnej meny by mohlo značne pohoršiť exportérom.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 25.9.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2017

TMR sub 6 02/05/21 16,83 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 15,02 %
EPHHLD 4,2 06/29/2018 10,80 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 9,91 %
CPIFSK 29/09/2022 8,42 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informacie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 177 156 870,46 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2182 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,14 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Max. vstupný poplatok 3,00 %
Max. výstupný poplatok 1,00 %
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU