J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.1.2018

Zastúpenie v %
Dlhopisy 97,01 %
Ostatné 2,99 %

Výkonnosť fondu k dátumu 26.2.2018

1 mesiac 0,13 %
3 mesiace 0,54 %
6 mesiacov 1,79 %
1 rok 3,70 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,90 %
k min. IH (p.a.) 4,75 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.1.2018

V dôsledku postupne rastúcich inflačných očakávaní stáli v januári európske aj americké štátne dlhopisy na strane porazených. High yield dlhopisom sa darilo dosiahnuť ďalšie zisky vďaka stálej solídnej kondícii firiem a začínajúcej výsledkovej sezóne. Americký Fed k zmenám úrokových sadzieb podľa očakávania nepristúpil, zatiaľ čo z ECB sa ozvali hlasy volajúce po prísnejšej menovej politike.
Index dolárových high yield podnikových dlhopisov posilnil v decembri o 0,5%, európsky HY index si pripísal zisk 0,2%.
V priebehu januára sme navýšili investíciu do dlhopisov holdingu Sazka Group a dokúpili sme dlhopis JOJ Media House 2018. Kurz fondu od 27. decembra do 29. januára vzrástol o 0,34%. K dobrému zhodnoteniu fondu v januári prispel rast ceny dlhopisu EPH a taktiež oboch dlhopisov JOJ Media House.
Fond nepodstupuje menové riziko. Durácia portfólia poklesla na 2,38 roka. Hrubý výnos do splatnosti portfólia je 3,6%. Hotovosť v portfóliu na konci mesiaca predstavovala 3% portfólia.
Výhľad na február:
Vzhľadom k silnému rastu ekonomiky by sa mal naďalej uťahovať trh práce a postupne by sa tak mali kumulovať proinflačné tlaky v ekonomike. Rovnakým smerom by mali pôsobiť vyššie ceny ropy a ďalších energií. Výnosy štátnych dlhopisov by preto mali skôr pokračovať v raste, čo predstavuje pre podnikové dlhopisy negatívny faktor.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 26.2.2018

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.1.2018

TMR sub 6 02/05/21 15,75 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 13,49 %
EPHHLD 4,2 06/29/2018 9,78 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 9,04 %
CPIFSK 29/09/2022 7,81 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 26.2.2018

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 194 199 364,77 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2371 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,24 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online alebo vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.