J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.10.2017

Zastúpenie v %
Dlhopisy 95,65 %
Ostatné 4,35 %

Výkonnosť fondu k dátumu 23.11.2017

1 mesiac 0,37 %
3 mesiace 1,24 %
6 mesiacov 1,63 %
1 rok 4,12 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 5,07 %
k min. IH (p.a.) 4,94 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.10.2017

V októbri udávali tempo centrálne banky, keď ECB predstavila plán poklesu nákupov aktív zo 60 mld. EUR na 30 mld. EUR (do konca septembra 2018). Trh vyhodnotil túto správu ako relatívne opatrnú. V nadväznosti na to posilnili predovšetkým európske štátne obligácie, každopádne výnosy sa ďalej znížili naprieč celým dlhopisovým spektrom. High Yield dlhopisom svedčí ekonomická expanzia a prostredie nízkych výnosov.
Index dolárových high yield podnikových dlhopisov posilnil v októbri o 0,3%, európsky HY index vzrástol o 0,9%.
V portfóliu fondu nenastali počas októbra žiadne zmeny. Kurz fondu od 25/9 do 30/10 vzrástol o 0,3%. Mierny pokles cien dlhopisov Energetického a průmyslového holdingu a CPI bol kompenzovaný rastom cien obligácií JTFG.
Fond nepodstupuje menové riziko. Durácia portfólia klesla na 2,45 roku. Hrubý výnos do splatnosti portfólia je 3,68%. Hotovosť v portfóliu ku koncu mesiaca predstavovala 4,35% portfólia.
Výhľad na november:
V novembri nebudú zasadať centrálne banky, avšak trhmi bude hýbať pokračujúca výsledková sezóna v Európe a USA. Makroekonomické dáta v Spojených štátoch môžu potvrdiť alebo zvrátiť očakávané zvýšenie sadzieb v decembri. V neposlednej rade môže na trhy doraziť pozitívny impulz v podobe schválenia daňovej reformy Trumpovej administratívy.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 23.11.2017

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.10.2017

TMR sub 6 02/05/21 16,50 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 14,26 %
EPHHLD 4,2 06/29/2018 10,51 %
JTFIGR 5,25 12/12/2018 9,72 %
CPIFSK 29/09/2022 8,25 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 23.11.2017

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 184 041 598,33 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2304 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,24 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Informácie o smernici MIFID TU

Staňte sa klientom

Založte si zmluvu online alebo vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

  • Formulár vyplňte kedykoľvek a kdekoľvek
  • Nemusíte chodiť do banky
  • Stačí Vám 15 minút

Zavoláme Vám späť

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

  • Zavoláme Vám späť počas pracovných dní medzi 8.00 – 18.00 hod.
Neviete si rady so žiadosťou?

Pomôžeme Vám na čísle

0800 900 500

Sme tu pre Vás každý pracovný deň medzi 8.00 – 18.00 hod.