Navigácia

Povolenie odkladu splácania úverov

Vážený Klient,
v súvislosti s aktuálnou situáciou a na základe novej právnej úpravy Banka poskytuje možnosť povolenia odkladu splácania úverov. Táto možnosť sa týka spotrebiteľov, ale tiež aj malých zamestnávateľov a iných podnikateľov – fyzických osôb.

Za týmto účelom Banka pripravila formuláre na podanie žiadosti o odklad splátok spolu s informáciami o procese a podmienkach povolenia odkladu, ktoré sú zverejnené na tejto webovej stránke Banky. O povolenie odkladu splátok je už možné požiadať. V prípade záujmu je potrebné vyplniť formulár zverejnený na tejto webovej stránke Banky.

Bližšie informácie a formulár žiadosti o odklad splátok je potrebné zvoliť v závislosti od toho, či o povolenie odkladu splátok žiada Klient, ktorý je spotrebiteľ alebo Klient, ktorý je malý zamestnávateľ či podnikateľ – fyzická osoba.

 

Spotrebiteľ

Malý zamestnávateľ a iný podnikateľ - fyzická osoba