Navigácia

Platobný styk

Prevodník

Prevodník

Číselník účastníkov platobného styku v Českej republike PDF
Prevodník SWIFT identifikačných kódov SR PDF

Cut off Time

Cut off Time

Lehoty na vykonávanie platobného styku účinné od 25. 08. 2016 PDF
Informácia o režime spracovania platobných príkazov a prevádzke banky na konci roka 2019 PDF

Zoznam korešpondenčných bánk

Zoznam korešpondenčných bánk

Platby v prospech J&T Banky, pobočky zahraničnej banky (JTBPSKBA) realizujte cez centrálu banky v Prahe (JTBPCZPP).

Korešpondenti centrály (JTBPCZPP) sú:

Československá obchodní banka, a.s.

Praha, Czech Republic
SWIFT: CEKO CZ PP
Currency: CZK, EUR, HUF, PLN, HRK

ING Belgium SA/NV

Brussels, Belgium
SWIFT: BBRU BE BB
Currency: EUR

Deutsche Bank Trust Company Americas

New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Currency: USD

ING Bank N.V.

Praha, Czech Republic
SWIFT: INGB CZ PP
Currency: CZK, EUR, CHF, GBP, USD, RUB, HUF, PLN, AUD, CAD, SEK, RON, TRY, NOK

J&T Bank (ZAO)

Moscow, Russian Federation
SWIFT: TRRY RU MM
Currency: RUB

Poštová banka, a.s.

Bratislava, Slovak Republic
SWIFT: POBN SK BA
Currency: EUR

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Praha, Czech Republic
SWIFT: BACX CZ PP
Currency: CZK, EUR, USD, HRK

Vaba banka d.d.

Varazdin, Croatia
SWIFT: VBVZ HR 22
Currency: HRK

Citibank, a.s. Praha

Praha, Czech Republic
SWIFT: CITI CZ PX
Currency: MXN, ZAR

Poznámka: J&T Banka, pobočka zahraničnej banky, je tiež priamy účastník TARGET2.