Navigácia

Platobný styk

Prevodník

Prevodník

Číselník účastníkov platobného styku v Českej republike PDF
Prevodník SWIFT identifikačných kódov SR PDF

Cut off Time

Cut off Time

Lehoty pre vykonávanie platobného styku účinné od 15. 7. 2020 PDF

Zoznam korešpondenčných bánk

Zoznam korešpondenčných bánk

Platby v prospech J&T BANKY, pobočky zahraničnej banky (JTBPSKBA) realizujte cez centrálu banky v Prahe (JTBPCZPP).

Korešpondenti centrály (JTBPCZPP) sú:

Československá obchodní banka, a.s.

Praha, Czech Republic
SWIFT: CEKO CZ PP
Currency: CZK

KBC BANK N.V.

Brussels, Belgium
SWIFT: KRED BE BB
Currency: EUR, HUF, PLN, AUD, SEK, CHF, NOK, RUB, JPY, HKD, GBP

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

Vienna, Austria
SWIFT: RZBA AT WW
Currency: EUR, USD

J&T; Bank a.o.

Moscow, Russian Federation
SWIFT: TRRY RU MM
Currency: RUB

Poštová banka, a.s.

Bratislava, Slovak Republic
SWIFT: POBN SK BA
Currency: EUR

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Praha, Czech Republic
SWIFT: BACX CZ PP
Currency: CZK, EUR,HRK

Vaba banka d.d.

Varazdin, Croatia
SWIFT: VBVZ HR 22
Currency: HRK