Navigácia

Platobný styk

Prevodník

Prevodník

Číselník účastníkov platobného styku v Českej republike PDF
Prevodník SWIFT identifikačných kódov SR PDF

Cut off Time

Cut off Time

Lehoty pre vykonávanie platobného styku účinné od 15. 7. 2020 PDF
Informácia o lehotách pre vykonávanie platobných služieb a prevádzke Banky v závere roka 2020 PDF

Zoznam korešpondenčných bánk

Zoznam korešpondenčných bánk

Platby v prospech J&T BANKY, pobočky zahraničnej banky (JTBPSKBA) realizujte cez centrálu banky v Prahe (JTBPCZPP).

Korešpondenti centrály (JTBPCZPP) sú:

Československá obchodní banka, a.s.

Praha, Czech Republic
SWIFT: CEKO CZ PP
Currency: CZK

KBC BANK N.V.

Brussels, Belgium
SWIFT: KRED BE BB
Currency: EUR, HUF, PLN, AUD, SEK, CHF, NOK, RUB, JPY, HKD, GBP

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

Vienna, Austria
SWIFT: RZBA AT WW
Currency: EUR, USD, CAD, RON, TRY

J&T Bank a.o.

Moscow, Russian Federation
SWIFT: TRRY RU MM
Currency: RUB

Poštová banka, a.s.

Bratislava, Slovak Republic
SWIFT: POBN SK BA
Currency: EUR

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Praha, Czech Republic
SWIFT: BACX CZ PP
Currency: CZK, EUR, HRK

Vaba banka d.d.

Varazdin, Croatia
SWIFT: VBVZ HR 22
Currency: HRK