Termínované vklady

Naše bankové vklady patria dlhodobo medzi najvýhodnejšie na trhu. Pri založení termínovaného vkladu v J&T Banke sa môžete stať členom exkluzívneho klubu Magnus a užívať si výber stoviek zaujímavých benefitov.

Vypočítajte si svoj výnos a zvoľte si výšku mimoriadneho úroku v bonoch

EUR
rokov
1 2 3 4 5
%
0% 100%
 % p.a.
 %
 %
 EUR
 bonov / EUR v klube Magnus

Za bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky

Bony získava každý klient, ktorý sa rozhodne rozdeliť si poskytovaný úrok (len v mene EUR) na základný úrok a mimoriadny úrok v závislosti od voľby klienta, mimoriadny úrok je vyplácaný pri zriadení Vkladu na celé obdobie viazanosti Vkladu formou nákupu Vernostných bodov, pričom 1 bon = 1 cent. Uvedený výpočet je informatívny a predstavuje čistý úrokový výnos po odpočítaní zrážkovej dane v zmysle §43 zákona o dani z príjmov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Úrokové sadzby*

Lehota viazanosti EUR

Úroková sadzba
CZK

Úroková sadzba
1 rok 1,00 % p. a.** 0,65 % p. a.
2 roky 1,20 % p. a. 0,80 % p. a.
3 roky 1,30 % p. a. 0,90 % p. a.
4 roky 1,40 % p. a. 1,00 % p. a.
5 rokov 1,50 % p. a. 1,10 % p. a.
10 rokov 1,80 % p. a. 1,40 % p. a.

* pre produkty od 2 mil. EUR vrátane je stanovená individuálna úroková sadzba, ktorá je schvaľovaná v zmysle interných predpisov banky
** pre produkt „Investičný vklad 50/50“ - zvýhodnený úrok +0,40 % k základnej úrokovej sadzbe 
** pre produkt „Investičný vklad 30/70“ - zvýhodnený úrok +0,60 % k základnej úrokovej sadzbe

Parametre produktu

Výška vkladu Od 10 000 € Od 200 000 €
Mena EUR CZK USD GBP, CHF, RUB, HUF, PLN, AUD, CAD, SEK
Viazanosť 1 rok – 5 rokov, 10 rokov 1 rok - 5 rokov, 10 rokov 1/3/6 mesiacov, 1 - 2 roky 1/3/6 mesiacov, 1 – 2 roky
Minimálna výška vkladu 10 000 EUR/3 000 EUR pre súčasných klientov (alebo ekvivalent v cudzej mene) 100 000 EUR/3 000 EUR pre súčasných klientov (alebo ekvivalent v cudzej mene) 100 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene)

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

  1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
  2. Akú sumu plánujete investovať?
  3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?

Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky, účinné od 1. 9. 2016 PDF
Rámcová zmluva pre segment Komfort PDF
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Úrokové sadzby pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platné od 17. 7. 2017 PDF
Úrokové sadzby pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov, platné od 17. 7. 2017 PDF