Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

 •  
  Zaujímavý
  výnos
 •  
  Obmedzené
  riziko
 •  
  Peniaze rýchlo
  k dispozícii

Vypočítajte si počet bonov, ktoré získate pri investovaní do podielových fondov

Vypočítať

  bonov / EUR

Za bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme u ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Českej a Slovenskej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

Do akých fondov môžete investovať?

Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PPSS - EUROFOND o.p.f. 0.06 EUR 10.3.2017 22,15 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Dynamické portfólio o.p.f. 0.04 EUR 10.3.2017 21,80 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f. 0.04 EUR 10.3.2017 13,59 % 2 / 9
Zmiešané
PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0.04 EUR 10.3.2017 11,47 % 2 / 9
Zmiešané
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. 0.94 EUR 10.3.2017 9,00 % 5 / 9
Zmiešané
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. 1.19 EUR 10.3.2017 5,48 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f. 0.04 EUR 10.3.2017 4,87 % 2 / 9
Dlhopisové
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. 0.05 EUR 10.3.2017 3,14 % 3 / 9
Nehnuteľností

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PARVEST EQUITY BRAZIL Classic EUR 87.44 EUR 10.3.2017 52,76 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY BRAZIL 92.52 USD 10.3.2017 45,02 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - RUSSIAN EQUITY - EUR 48.62 EUR 10.3.2017 39,63 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA 115.40 EUR 10.3.2017 39,20 % 4 / 9
Akciové
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 82.80 EUR 10.3.2017 38,55 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY WORLD FINANCE 422.08 EUR 10.3.2017 37,40 % 4 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP-Classic EUR 291.21 EUR 10.3.2017 37,23 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP Classic EUR 84.54 EUR 10.3.2017 36,88 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 12.92 EUR 10.3.2017 36,86 % 5 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY USA MID CAP Classic EUR 224.30 EUR 10.3.2017 36,24 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR 31.37 EUR 10.3.2017 35,51 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES 75.98 USD 10.3.2017 34,76 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton BRIC Fund-A(acc)EUR 16.12 EUR 10.3.2017 34,11 % 6 / 9
Akciové
NN (L) Banking & Insurance-X CAP (EUR) 1159.96 EUR 10.3.2017 34,03 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - RUSSIAN EQUITY - USD 51.44 USD 10.3.2017 32,54 % 6 / 9
Akciové
BNP PARIBAS Plan International Derivatives Fund 14.06 EUR 10.3.2017 32,14 % 4 / 9
Ostatné
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR 508.59 EUR 10.3.2017 31,96 % 5 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP (mena JPY) 10272.00 JPY 10.3.2017 31,57 % 5 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR 40.96 EUR 10.3.2017 31,24 % 6 / 9
Akciové
FF - China Focus Fund A-ACC-EUR 15.57 EUR 10.3.2017 31,17 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Chcete poradiť, ako zhodnotiť svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

 1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
 2. Akú sumu plánujete investovať?
 3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF