Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Sú určené tým, ktorí sú ochotní prijať fakt, že na investície do fondov sa, na rozdiel od depozitov, nevzťahuje zákonné poistenie vkladov. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

Vypočítajte si počet bonov, ktoré získate pri investovaní do podielových fondov

Vypočítať

  bonov / EUR

Za bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme u ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Českej a Slovenskej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

Do akých fondov môžete investovať?

Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PPSS - EUROFOND o.p.f. 0.0626 EUR 24.7.2017 31,76 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Dynamické portfólio o.p.f. 0.0358 EUR 24.7.2017 7,78 % 4 / 9
Zmiešané
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. 0.9768 EUR 24.7.2017 7,52 % 5 / 9
Zmiešané
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. 1.2088 EUR 24.7.2017 3,50 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f. 0.0357 EUR 24.7.2017 3,47 % 2 / 9
Zmiešané
PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f. 0.0444 EUR 24.7.2017 3,36 % 2 / 9
Dlhopisové
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. 0.0554 EUR 24.7.2017 3,17 % 3 / 9
Nehnuteľností
PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0.0422 EUR 24.7.2017 1,63 % 2 / 9
Zmiešané

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP H-EUR CC 163.7400 EUR 24.7.2017 37,07 % 5 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY - USD 10.2300 USD 24.7.2017 35,32 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 15.7500 USD 24.7.2017 32,24 % 6 / 9
Akciové
NN (L) Banking & Insurance-X 697.8300 USD 24.7.2017 31,60 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 13.3700 USD 24.7.2017 31,34 % 5 / 9
Akciové
FF - China Focus Fund A-ACC-USD 10.3300 USD 24.7.2017 30,43 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund-A(acc)USD 45.6200 USD 24.7.2017 30,38 % 5 / 9
Akciové
FF - China Consumer Fund A-ACC-USD 17.7400 USD 24.7.2017 30,35 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Information Technology-P 1439.2900 USD 24.7.2017 29,98 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton BRIC Fund-A(acc)USD 16.5700 USD 24.7.2017 29,86 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY - USD 16.2600 USD 24.7.2017 29,67 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Eastern Europe Fund-A(acc)USD 27.0900 USD 24.7.2017 29,37 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton BRIC Fund-N Acc (USD) 15.6200 USD 24.7.2017 29,09 % 4 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY VALUE - USD 139.0700 USD 24.7.2017 28,84 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY - USD 8.7500 USD 24.7.2017 28,68 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY CHINA 378.8600 USD 24.7.2017 28,07 % 4 / 9
Akciové
FF - Greater China Fund A-ACC-USD 10.9800 USD 24.7.2017 27,82 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton European Fund-A(acc)USD 27.5100 USD 24.7.2017 27,78 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)USD 36.5500 USD 24.7.2017 27,35 % 6 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

 1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
 2. Akú sumu plánujete investovať?
 3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF