Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

 •  
  Zaujímavý
  výnos
 •  
  Obmedzené
  riziko
 •  
  Peniaze rýchlo
  k dispozícii

Vypočítajte si počet bonov, ktoré získate pri investovaní do podielových fondov

Vypočítať

  bonov / EUR

Za bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme u ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Českej a Slovenskej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

Do akých fondov môžete investovať?

Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PPSS - EUROFOND o.p.f. 0.06 EUR 10.3.2017 22,15 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Dynamické portfólio o.p.f. 0.04 EUR 10.3.2017 21,80 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f. 0.04 EUR 10.3.2017 13,59 % 2 / 9
Zmiešané
PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0.04 EUR 10.3.2017 11,47 % 2 / 9
Zmiešané
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. 0.94 EUR 10.3.2017 9,00 % 5 / 9
Zmiešané
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. 1.19 EUR 10.3.2017 5,48 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f. 0.04 EUR 10.3.2017 4,87 % 2 / 9
Dlhopisové
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. 0.05 EUR 10.3.2017 3,14 % 3 / 9
Nehnuteľností

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PARVEST EQUITY BRAZIL Classic EUR 87.44 EUR 10.3.2017 52,76 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY BRAZIL 92.52 USD 10.3.2017 45,02 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - RUSSIAN EQUITY - EUR 48.62 EUR 10.3.2017 39,63 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA 115.40 EUR 10.3.2017 39,20 % 4 / 9
Akciové
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 82.80 EUR 10.3.2017 38,55 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY WORLD FINANCE 422.08 EUR 10.3.2017 37,40 % 4 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP-Classic EUR 291.21 EUR 10.3.2017 37,23 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP Classic EUR 84.54 EUR 10.3.2017 36,88 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 12.92 EUR 10.3.2017 36,86 % 5 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY USA MID CAP Classic EUR 224.30 EUR 10.3.2017 36,24 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR 31.37 EUR 10.3.2017 35,51 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES 75.98 USD 10.3.2017 34,76 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton BRIC Fund-A(acc)EUR 16.12 EUR 10.3.2017 34,11 % 6 / 9
Akciové
NN (L) Banking & Insurance-X CAP (EUR) 1159.96 EUR 10.3.2017 34,03 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - RUSSIAN EQUITY - USD 51.44 USD 10.3.2017 32,54 % 6 / 9
Akciové
BNP PARIBAS Plan International Derivatives Fund 14.06 EUR 10.3.2017 32,14 % 4 / 9
Ostatné
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR 508.59 EUR 10.3.2017 31,96 % 5 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP (mena JPY) 10272.00 JPY 10.3.2017 31,57 % 5 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR 40.96 EUR 10.3.2017 31,24 % 6 / 9
Akciové
FF - China Focus Fund A-ACC-EUR 15.57 EUR 10.3.2017 31,17 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Chcete poradiť, ako zhodnotiť svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

 1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
 2. Akú sumu plánujete investovať?
 3. Aký je cieľ vašej investície?

Váš hlavný zdroj príjmov je

Predchádzajúci krok

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF