Fondy

Dostatočné rozloženie investičných rizík pri zachovaní likvidity a potenciálneho výnosu sa najjednoduchšie dosiahne prostredníctvom podielových fondov. J&T Banka vám môže sprostredkovať nákup fondov s rôznymi investičnými stratégiami.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Oproti termínovaným vkladom máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

 •  
  Zaujímavý
  výnos
 •  
  Obmedzené
  riziko
 •  
  Peniaze rýchlo
  k dispozícii

Podielové fondy

Vypočítať

  bonov / EUR

Za bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme u ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Českej a Slovenskej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

Do akých fondov môžete investovať?

Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0.04 EUR 18.1.2017 6,22 % 2 / 9
Zmiešané
PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f. 0.04 EUR 18.1.2017 5,38 % 2 / 9
Dlhopisové
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. 1.19 EUR 18.1.2017 5,19 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Dynamické portfólio o.p.f. 0.04 EUR 18.1.2017 4,98 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f. 0.04 EUR 18.1.2017 4,89 % 2 / 9
Zmiešané
PPSS - EUROFOND o.p.f. 0.05 EUR 18.1.2017 4,05 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. 0.05 EUR 18.1.2017 3,36 % 3 / 9
Nehnuteľností
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. 0.92 EUR 18.1.2017 1,63 % 5 / 9
Zmiešané

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PARVEST EQUITY BRAZIL 92.25 USD 18.1.2017 96,50 % 6 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Mining A2 USD 34.51 USD 18.1.2017 95,17 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)EUR 6.38 EUR 18.1.2017 87,32 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 5.13 USD 18.1.2017 83,57 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES 83.70 USD 18.1.2017 80,41 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA 125.27 EUR 18.1.2017 80,16 % 4 / 9
Akciové
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 88.63 EUR 18.1.2017 79,93 % 6 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 31.65 USD 18.1.2017 70,19 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)EUR 6.92 EUR 18.1.2017 62,99 % 4 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Natural Resources Fund-A(acc)USD 7.39 USD 18.1.2017 59,75 % 4 / 9
Akciové
BlackRock-BGF Natural Res Growth & Income A2 USD 8.36 USD 18.1.2017 55,20 % 5 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA 521.18 USD 18.1.2017 53,33 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY WORLD ENERGY 637.02 EUR 18.1.2017 52,83 % 4 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR 38.47 EUR 18.1.2017 50,69 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING 112.31 EUR 18.1.2017 49,34 % 4 / 9
Akciové
NN (L) Emerging Europe Equity-X 53.26 EUR 18.1.2017 48,24 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - USD 41.13 USD 18.1.2017 48,16 % 6 / 9
Akciové
NN (L) Latin America Equity-P 1660.63 USD 18.1.2017 47,13 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Latin America Fund-A(acc)EUR 7.77 EUR 18.1.2017 46,73 % 5 / 9
Akciové
NN (L) Latin America Equity-X 1543.42 USD 18.1.2017 46,42 % 6 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Chcete poradiť, ako zhodnotiť svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

 1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
 2. Akú sumu plánujete investovať?
 3. Aký je cieľ vašej investície?

Váš hlavný zdroj príjmov je

Predchádzajúci krok

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF