Fondy

Podielové fondy predstavujú pohodlný spôsob investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expertom na investície a nemusí na dennej báze sledovať finančné správy. O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu. S investovaním do podielových fondov sú spojené riziká (napr. riziko likvidity, riziko vyrovnania, riziko koncentrácie), o ktorých sa viac dozviete v štatúte a KIID príslušných fondov.

Prečo investovať do fondov?

Investície do fondov ponúkajú veľmi zaujímavý výnos. Oproti konzervatívnym investíciam máte navyše svoje finančné prostriedky k dispozícií kedykoľvek v priebehu niekoľkých dní. Fondov je dostatok, aby ste si vybrali najvhodnejšiu kombináciu výnosu a kolísavosti investície. Od konzervatívnych až po agresívne zamerané fondy.

Vypočítajte si počet bonov, ktoré získate pri investovaní do podielových fondov

Vypočítať

  bonov / EUR

Za bony si môžete kúpiť napríklad:

Všetky ponuky
Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

530 bonov / 5.3 EUR

Výstava MODEL v Galérii Rudolfínum

Bony vo výške 50% z inkasovaného poplatku sú pripísané každému klientovi do exkluzívneho klubu Magnus ihneď po zrealizovaní nákupu podielových fondov kolektívneho investovania. 1bon = 1 cent. Výpočet bonov je informatívny a môže sa líšiť od skutočne pripísaných bonov. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Prečo fondy od J&T Banky?

 •  
  Atraktívny výnos

  Fondy pracujú s investičnými nápadmi skupiny J&T. Často sme u ich vzniku a sledujeme ich dlhodobo.

 •  
  Predvídanie rizík

  Naše pravidlo znie investovať len do toho, čo veľmi detailne poznáme. Tu sme doma a preto naše investície smerujeme primárne do Českej a Slovenskej republiky.

 •  
  Robiť menej vecí, ale perfektne

  Vytvorili sme len niekoľko fondov a každý z nich má jasnú a jedinečnú stratégiu. To nám umožňuje aktívne riadiť výnos a obmedzovať výkyvy hodnoty fondu.

Do akých fondov môžete investovať?

Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PPSS - EUROFOND o.p.f. 0.06 EUR 20.4.2017 15,30 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Dynamické portfólio o.p.f. 0.04 EUR 20.4.2017 14,58 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f. 0.04 EUR 20.4.2017 10,74 % 2 / 9
Zmiešané
zPPSS - J&T SELECT zmiešaný o. p. f. 0.96 EUR 20.4.2017 9,24 % 5 / 9
Zmiešané
PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0.04 EUR 20.4.2017 9,07 % 2 / 9
Zmiešané
PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f. 0.04 EUR 20.4.2017 5,45 % 2 / 9
Dlhopisové
zPPSS - J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. 1.20 EUR 20.4.2017 5,16 % 4 / 9
Zmiešané
PPSS - Náš prvý realitný o.p.f. 0.05 EUR 20.4.2017 3,05 % 3 / 9
Nehnuteľností

Zoznam dostupných podielových fondov v našej ponuke


Výnosy fondu
Názov fondu Hodnota Mena Platné od Priemerný ročný výnos Riziko Typ Porovnanie
PARVEST EQUITY BRAZIL Classic EUR 87.72 EUR 20.4.2017 39,39 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY BRAZIL 94.00 USD 20.4.2017 31,78 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 13.02 EUR 20.4.2017 31,38 % 5 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA 119.11 EUR 20.4.2017 31,37 % 4 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)EUR 31.56 EUR 20.4.2017 31,28 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY - EUR 42.43 EUR 20.4.2017 30,92 % 6 / 9
Akciové
PIONEER FUNDS - RUSSIAN EQUITY - EUR 49.62 EUR 20.4.2017 30,58 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY USA MID CAP Classic EUR 219.85 EUR 20.4.2017 29,68 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Templeton BRIC Fund-A(acc)EUR 16.67 EUR 20.4.2017 29,33 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES 80.52 USD 20.4.2017 29,08 % 6 / 9
Akciové
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) 82.05 EUR 20.4.2017 28,85 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP Classic EUR 84.07 EUR 20.4.2017 27,26 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin India Fund-A(acc)EUR 41.41 EUR 20.4.2017 27,14 % 6 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP-Classic EUR 287.95 EUR 20.4.2017 26,91 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Frontier Markets Fund-A(acc)EUR 23.83 EUR 20.4.2017 25,62 % 5 / 9
Akciové
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Classic EUR 519.00 EUR 20.4.2017 24,78 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 13.92 USD 20.4.2017 24,62 % 6 / 9
Akciové
FTIF-Templeton Asian Growth Fund-A(acc)USD 33.88 USD 20.4.2017 24,60 % 6 / 9
Akciové
FF - China Focus Fund A-ACC-EUR 15.80 EUR 20.4.2017 24,31 % 5 / 9
Akciové
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 34.12 EUR 20.4.2017 23,98 % 5 / 9
Akciové

Upozornenie

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?

Radi vám pomôžeme so správnym rozložením vašich financií. Na to vás však potrebujeme trocha spoznať.

Stačí odpovedať na 3 jednoduché otázky:

 1. Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?
 2. Akú sumu plánujete investovať?
 3. Aký je cieľ vašej investície?

Kedy by ste potrebovali mať peniaze k dispozícii?

Dokumenty na stiahnutie

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby nepodnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov, účinný od 12. 12. 2016 PDF