Navigácia

Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU1548497699

Posledná jednotková cena (k 7.12.2019)

137.6800 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
3,18 % 9,62 % 19,53 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF