Navigácia

Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-CZK)

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Allianz Global Investors GmbH Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-CZK) Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU1288334391

Posledná jednotková cena (k 7.12.2019)

3867.3000 CZK

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
1,14 % 13,26 % 27,23 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF