Navigácia

FF - Latin America Fund A-ACC-USD

Informácie o fonde

Popis fondu
V rámci tejto stratégie, ktorá je založená na osvojení si disciplinovaného prístupu zdola nahor k výberu akcií, je využívaný tím odborníkov spoločnosti Fidelity pozostávajúci z profesionálov v oblasti investovania do kmeňových akcií z Latinskej Ameriky. Správcu portfólia, Angela Ortiza, podporuje v jeho úlohe tím analytikov zameriavajúcich sa na daný región. Na základe filozofie základného výskumu hľadajú hodnotu, ktorú trh oceňuje nedostatočne. Jasne sa uprednostňujú spoločnosti s dominantným postavením na trhu, silnými súvahami a potenciálom zabezpečiť pre svojich akcionárov voľný tok hotovosti a zvýšiť ho. Investičné prostredie je podrobené prísnej a intenzívnej analýze skupiny, ktorá zabezpečí, že majetok v portfóliu je odrazom toho najlepšieho presvedčenia.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Latin America Fund A-ACC-USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU1224710043

Posledná jednotková cena (k 21.8.2019)

10.7100 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
-9,47 % -5,80 % 9,40 % 3,71 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF