Navigácia

FF - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD

Informácie o fonde

Popis fondu
Alex Duffy investuje do koncentrovaného výberu firiem, ktoré sú ochotné ako aj schopné zdieľať svoje výnosy so svojimi minoritnými akcionármi. Dôraz je kladený na tie spoločnosti, ktoré ťažia z pevných základov dôkladného podnikového riadenia a kapitálovej štruktúry, ktoré sú tiež schopné prinášať akcionárom atraktívne výnosy zo súčasných operácií a budúcich investičných príležitostí. Vybrané akcie sú v držbe v dlhodobom horizonte s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie rastových príležitostí, ktoré poskytujú. Fond je postavený na absolútnom základe zdola nahor s malým odkazom na štruktúru trhového indexu.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU1102505929

Posledná jednotková cena (k 16.11.2019)

13.9600 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
2,27 % 11,24 % 20,55 % 14,29 % 6,47 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF