Navigácia

FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Nick Price má v úmysle investovať do kvalitných spoločností s atraktívnou cenou, ktoré sú schopné poskytovať udržateľnú návratnosť. Nick uprednostňuje spoločnosti so silnou trhovou pozíciou a konkurenčnými výhodami, pretože tieto sú typicky schopné vyprodukovať v hospodárskom cykle atraktívne finančné zisky. Taktiež dáva prednosť podnikom, ktoré sa vyznačujú vysokou návratnosťou aktív a majú svoje súvahy dobre kapitalizované. Tieto spoločnosti majú väčšinou lepšiu možnosť financovať svoj vnútorný rast bez toho, aby rozpustili výnosy akcionárov emisiou nových akcií.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU1048684796

Posledná jednotková cena (k 16.11.2019)

15.5200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
1,97 % 8,76 % 20,87 % 9,53 % 6,31 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF