Navigácia

BNP PARIBAS Plan EASY FUTURE 2043

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Plan BNP PARIBAS Plan EASY FUTURE 2043 Zmiešané

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0930020838

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

185.4000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-3,33 % 8,37 % 15,11 % 2,40 % 4,90 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF