Navigácia

Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-USD)

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Allianz Global Investors GmbH Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-USD) Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0920840948

Posledná jednotková cena (k 9.4.2020)

11.2200 USD

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
-2,35 % -2,60 % -2,43 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF