Navigácia

Allianz Europe Equity Growth Select - AT EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Allianz Global Investors GmbH Allianz Europe Equity Growth Select - AT EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0920839346

Posledná jednotková cena (k 7.12.2019)

169.0100 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok
0,88 % 11,99 % 24,82 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF