Navigácia

PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823444111

Posledná jednotková cena (k 20.4.2019)

54.8100 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-0,07 % 9,44 % 18,30 % 3,14 % 6,93 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF