Navigácia

PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823444111

Posledná jednotková cena (k 21.8.2019)

56.5000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,68 % 4,11 % 8,05 % 3,03 % 5,16 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF