Navigácia

PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC-Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC-Classic EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823443220

Posledná jednotková cena (k 19.2.2019)

130.7000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
4,45 % 9,82 % 15,80 % 8,97 % 7,47 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF