Navigácia

BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities -ClassicCap

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities -ClassicCap Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823443220

Posledná jednotková cena (k 19.9.2019)

136.9200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,52 % 2,49 % 15,87 % 6,14 % 6,03 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF