Navigácia

PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC-Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC-Classic EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823443220

Posledná jednotková cena (k 22.7.2019)

139.9800 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
2,09 % 11,84 % 18,59 % 6,02 % 6,59 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF