Navigácia

BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities -ClassicCap

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities -ClassicCap Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823443220

Posledná jednotková cena (k 22.11.2019)

138.2200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-0,33 % 2,00 % 17,73 % 6,78 % 5,44 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF