Navigácia

PARVEST EQUITY USA GROWTH-Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY USA GROWTH-Classic EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

7 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823434237

Posledná jednotková cena (k 19.2.2019)

313.2200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
6,00 % -0,86 % 18,00 % 16,22 % 14,43 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF