Navigácia

PARVEST EQUITY USA GROWTH-Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY USA GROWTH-Classic EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

7 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823434237

Posledná jednotková cena (k 15.12.2018)

289.5600 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-4,10 % -4,87 % 7,44 % 9,50 % 13,49 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF
Informácie o smernici MIFID TU