PARVEST EQUITY RUSSIA

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY RUSSIA Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

1128,06 mil. EUR

ISIN

LU0823431720

Posledná jednotková cena (k 10.3.2017)

115.40 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-10,19 % 14,97 % 39,20 % 11,63 % 1,69 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF