PARVEST EQUITY RUSSIA

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY RUSSIA Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

1007,22 mil. EUR

ISIN

LU0823431720

Posledná jednotková cena (k 18.1.2017)

125.27 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,78 % 28,46 % 80,16 % 7,25 % 5,33 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Informácie o fonde (SK) PDF
Prospekt PDF