Navigácia

PARVEST EQUITY INDONESIA Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY INDONESIA Classic EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823429823

Posledná jednotková cena (k 12.11.2019)

112.3200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
2,45 % 5,46 % 17,28 % 0,34 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF