Navigácia

PARVEST EQUITY INDONESIA Classic EUR

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST EQUITY INDONESIA Classic EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823429823

Posledná jednotková cena (k 22.7.2019)

117.8000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
4,28 % 4,76 % 21,26 % 0,30 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF