Navigácia

BNP Paribas Funds India Equity-Classic EUR Capitalisation

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds India Equity-Classic EUR Capitalisation Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823428346

Posledná jednotková cena (k 21.10.2019)

145.9000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
1,50 % 1,05 % 21,05 % 2,51 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF