Navigácia

BNP Paribas Funds India Equity-Classic EUR Capitalisation

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds India Equity-Classic EUR Capitalisation Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823428346

Posledná jednotková cena (k 20.1.2020)

154.1100 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
1,52 % 6,89 % 16,50 % 6,87 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF