Navigácia

BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds China Equity-Classic EUR Capitalisation Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823425839

Posledná jednotková cena (k 22.1.2020)

189.7500 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky
4,51 % 20,29 % 35,93 % 16,31 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF