Navigácia

BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic Cap Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823421689

Posledná jednotková cena (k 9.4.2020)

1102.9100 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
6,81 % 3,62 % 5,77 % 15,88 % 13,42 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF