Navigácia

PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY

Informácie o fonde

Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
BNP Paribas Parvest PARVEST DISRUPTIVE TECHNOLOGY Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

4 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0823421689

Posledná jednotková cena (k 21.2.2019)

986.5200 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
8,06 % 3,97 % 21,59 % 24,17 % 20,51 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF